Svi roditelji se pitaju kako će se njihovo dete prilagoditi novim izazovima, koja učiteljica će mu predavati, sa kojim detetom iz vrtića će biti u istom odeljenju i kako će školarac prihvatiti proces učenja. Letnji raspust je idealno vreme za pripremu predškolaca za školske obaveze kao što su čitanje, pisanje, brojanje, učenje i mirno sedenje.

Polazak u školu menja celokupnu dinamiku porodice, a to za dete predstavlja veliki izazov jer se iz bezbrižnosti predškolske ustanove ulazi u sistem koji je strogo uređen sistem koji i dete postavlja nove zahteve.

Kako detetu olakšati polazak u školu?

Detetu ćemo značajno olaškati polazak u školu tako što ćemo sa njime započeti jedan važan put - učenje predčitačkih i predpisačkih veština. Kad dete spremno uđe u školu, imaće samopouzdanje koje će mu omogućiti bolju i lakšu adaptaciju.

Jedna od predveština čitanja i pisanja jeste analiza. Ona obuhvata analizu rečenice na reči, a zatim i reči na slogove i reči na glasove. Iako se najčešće govori o analizi reči na glasove, sve ove tri analize su podjednako važne za savladavanje čitanja i pisanja.

Analiza reči na glasove
Zadatak jeste da dete prepozna od kojih glasova se sastoji reč.

Kako vežbati?

Počinjemo od toga da dete treba da prepozna kojim glasom počinje reč. Takođe, počinjemo sa rečima koje počinju glasovima čiji izgovor možemo produžiti, kao što su a, e, i, o ,u, m, n, l, s, z, š, ž. Razlog tome jeste da želimo da naglasimo i produžimo izgovor glasa koji dete treba da čuje i izdvoji.

Šta se čuje prvo kad kažem miš?

Kad vežbate, pitate dete: Šta se prvo čuje kad kažem mmmmmiš?

Kad dete nauči da uočava i izdvaja ove glasove u rečima, počinjemo da vežbamo uočavanje i izdvajanje prvog glasa u rečima koje počinju na ostale glasove (p, t, k, d,…).

Nakon izdvajanja prvog glasa, vežbamo drugi glas u reči.

Isti primer, kad vežbate, dete kaže da je M prvi glas. Na uspešno prepoznavanje glasa, nastavljate igru: „Jeste, bravo! Šta se čuje posle, miiiiiš?“

 A nakon drugog, vežbamo izdvajanje poslednjeg glasa u reči.

Šta se čuje na kraju?

Kad vežbate, pitate dete: „Šta se čuje na kraju miššššššš?“

Dok vežbate uočavanje i izdvajanje glasa u reči, probajte da taj glas koji dete treba da uoči produžite i naglasite, a da ostatak reči izgovorite tiše i bez naglašavanja. Važno je da dete razume značenje reči.

Zašto je ovo važno?

Ako želimo da zapišemo reč, moramo znati od kojih se glasova ona sastoji da bismo te glasove pretvorili u slova koja ćemo pisati.

Nakon što dete nauči da izdvoji prvi, drugi i poslednji glas u reči, analizu reči na glasove možemo vežbati i na sledeće načine:

  • Da li u reči jabuka postoji glas b?
  • Da li u reči knjiga postoji glas l?
  • Kako bismo napisali reč osam? (o-s-a-m)
  • Kad kažem soba, šta se čuje posle glasa o?
  • Kad kažem kuća, šta se čuje pre glasa ć?

Ukoliko vaš predškolac ima teškoće prilikom analize rečenice na reči i reči na slogove, ne čekajte da pođe u školu, već se javite logopedu i uvežbajte veštinu analize pre septembra. Blagovremeno javljanje i započinjanje rada sa logopedom olakšaće detetu učenje i smanjiti stres i osećaj neuspeha.

(Stetoskop/Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Trik mame za kupovinu prave veličine cipelica bebi Tiktok/yana_mom_