Briljantni umovi današnjice su vođe sutrašnjice. Ali ovi umovi zahtevaju pravo vođstvo i obuku da bi mogli da vode u budućnosti. Podsticanjem odgovarajućih veština i uvođenjem sjajnih aktivnosti, možete preduzeti odgovarajuće korake u oblikovanju vašeg deteta u pojedinca sa samopouzdanjem.

1. Prenesi jaja

Dogovarajući se kao grupa, neka vođa odluči kako će najbolje preneti jaje s jednog kraja dvorišta na drugi. Smišljanje kreativnih ideja je bonus.

2. Nacrtaj me

Pustite decu da nacrtaju sebe na parčetu papira, a zatim da se predstave kao nacrtani lik govoreći o svojim veštinama i snovima.

3. Pažljivo slušanje

Uparite decu kao govornika i slušaoca i pustite govornika da priča o svom životu i porodici. Možete ispitati slušaoca o različitim aspektima o kojima je govorio i proveriti koliko dobro može da ih se seti. Ovo će razviti veštine slušanja koje su važne da biste postali dobar vođa.

4. Ćorave bake

Napravite grupe dece. Svaka grupa će imati vođu. Zavežite oči članovima grupe svakog tima i odgovarajućim vođama svakog tima, koji nemaju povez preko očiju, moraće da odvedu ceo tim na sigurno mesto koristeći jasne i precizne komande sa distance.

5. Sličnosti i razlike

Neka deca pričaju o tome šta je slično između njih i druge osobe, a šta je drugačije. Ovo pomaže u prihvatanju svih kao jednakih i negovanju prijateljstva.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Gde spavaju bebe u Škotskoj TikTok/bethaniesdiary