Kao i kod svega u razvoju, deca uče da razvijaju govor različitim tempom. Dok većina mališana obično može da izgovori nekoliko reči do jedne godine, nekima je potrebno malo više vremena kada su u pitanju jezičke i komunikacijske veštine.

Normalno je da se roditelji zapitaju da li treba da budu zabrinuti za razvoj govornih veština svog deteta. Pre nego što počnete da ispitujete i upoređujete svoje dete sa drugima njegovog uzrasta, evo šta bi trebalo da znate o takozvanim kasnim govornicima ili kašnjenju u govoru ili jeziku, kao i o znacima mogućeg govornog ili jezičkog problema.

Koje je 'normalno' doba za dete da počne da priča?
Malo dete uzrasta od 18 do 30 meseci koje ne govori mnogo ili uopšte ne govori, ali se inače normalno razvija, može se smatrati da kasno priča. Procenjuje se da do 17,5 odsto dece do 3 godine može kasniti u govoru.

Oni koji kasno govore možda kasne u razvoju jezika, ali su i dalje u stanju da razumeju većinu onoga što čuju (poznato kao receptivni jezik), koriste gestove za komunikaciju, kao što su mahanje ili pokazivanje, ili nastavljaju da uče nove reči, samo sporije.

Govor se smatra rečima koje izgovaramo i kako ih izgovaramo. Deca sa kašnjenjem u govoru mogu imati problema sa artikulacijom reči i teško ih je razumeti. Jezik se odnosi na način na koji komuniciramo sa drugima. Deca sa jezičkim kašnjenjem mogu da izgovore neke reči, ali znaju samo nekoliko reči ili ne mogu da sastave više od dve reči.

Koji su uzroci kasnog razvoja govora?

  • Bebe rođene sa malom porođajnom težinom ili pre 37. nedelje imaju povećan rizik da progovore kasnije od svojih vršnjaka.
  • Blizanci će češće govoriti kasnije nego samo deca.
  • Porodična istorija je takođe važna, genetika je često razlog.
  • Ponekad mala deca, koja se brzo razvijaju u drugim oblastima (kao što su penjanje i skakanje), sporije uče jezik jer su zauzeta fokusiranjem na savladavanje drugih veština.
  • Deci čiji roditelji (ili starija braća i sestre) brzo ispunjavaju njihove potrebe može biti potrebno više vremena da govore jer imaju manju potrebu za tim.
  • Infekcije ili problemi sa sluhom mogu odložiti razvoj govora.

Kako podstaći dete da govori?
Dobra vest je da će 70 odsto onih koji kasno pričaju sustići svoje vršnjake, bez intervencije, do polaska u školu.

1. Pričaj, pričaj, pričaj. Niste sigurni kako da razgovarate sa svojim detetom? Razgovarajte o tome šta radite, pričajte im o svom danu, označite predmete po kući, čitajte knjige . Što je vaše dete više izloženo jeziku, to će više reči na kraju pokupiti.

2. Proširite rečnik deteta. Dodajte reči onima koje vaše dete kaže – ako kaže "lopta", dodajte "crvenu loptu" ili "baci loptu", da biste nadogradili govor.

3. Postavljajte prave vrste pitanja. Počnite sa da ili ne pitanjima poput "Da li bi želeo da jedeš?", a zatim dodajte "Želiš li pomorandžu ili bananu?"

4. Probajte znakovni jezik. Istraživanja pokazuju da znakovni jezik može pomoći detetu da razvije govor. Prijavite se za dnevni boravak ili kurseve. Mala deca koja se igraju u okruženjima bogatim jezicima i druže se sa drugom decom njihovog uzrasta imaju veće šanse da brzo steknu jezičke veštine.

5. Ohrabrite dete da kopira motoričke veštine kao što su pljeskanje, skakanje i slanje poljupca, a zatim pređite na imitiranje zvukova pa reči.

Kada tražiti pomoć?

Ako primetite sledeće znakove, obratite se pedijatru:

Do 18 meseci: Dete ne usvaja neverbalni jezik, ne pokazuje na predmete, ne usvaja nove reči.
Do 2. godine: Dete ne koristi rečenice od dve reči ili ne može da prati jednostavna uputstva.
Do 3. godine: Dete ima nerazgovetan govor, ne izgovara rečenice ili ne razume jednostavna uputstva.

Vaš pedijatar može da vas uputi na test sluha ili logopeda na procenu. Oni će proceniti koliko dobro vaše dete razume jezik i komunicira, i verbalno i putem gestova. Važno je da dete dobije blagovremenu pomoć jer će rana intervencija dovesti do boljeg ishoda.

BONUS VIDEO:

MUCANJE JE IZLEČIVO! Logoped objasnio kako funkcioniše terapija i koliko vremena je potrebno da se govor vrati u normalu Kurir televizija

(Roditelji.hr/Yumama/T.A.S.)