Često se vodi polemika oko ove teme, mada će vam roditelji uglavnom potvrditi da su devojčice naprednije, iako se naučnici slažu da se pitanje razvoja ne tiče samo pola deteta, već da je svako dete priča za sebe. Međutim pedijatri ipak ipak otkrivaju pravu istinu i rešavaju dilemu u razlici razvoja.

Pedijatri razvoj deteta posmatraju kroz pet prekretnica - kognitivnu, grubu motoriku, finu motoriku, komunikaciju, socijalno-emocionalni razvoj. Međutim kako se taj razvoj razlikuje prema polu deteta? Mark Ferlih, razvojni pedijatar ukazuje da se dečaci i devojčice razvijaju jednako, a da su razlike između razvoja mozga suptilne i odnose se samo na različit uzrast savladavanja određenih veština.

Dakle, iako devojčice i dečaci mogu da razvijaju određene veštine u različitim vremenskim okvirima, oni će ipak u određenom trenutku sustići jedan drugog. Pedijatrica Fadajla Dopvel smatra da razlike u razvoju između dečaka i devojčica, najverovatnije nisu uslovljene polom. Ona ističe da treba uzeti u obzir medicinsku istoriju svakog deteta, porodičnu anamnezu i podršku koju prima tokom svog razvojnog procesa.

Deca, patofne, vrtić, obuća
Shutterstock Dečaci i devojčice

Šta je sa motorikom?

Iako neke statistike pokazuju kako devojčice dostižu ranija dostignuća u finim motoričkim veštinama, a dečaci imaju bolje rezultate u grubj motorici, pedijatrica Šarifa Glas ističe da je to delimično tačno. Percepcija i uloga roditelja je zapravo najvažnija u ovom procesu.

Verbalne i socijalne veštine

Mnoga istraživanja pokazuju da devojčice pre progovore od dečaka. Ovo je možda i najsigurnija stavka iako i mnogi drugi faktori mogu da utiču na govor deteta, činjenica je da devojčice brže progovore i pričljivije su, potvrdili su pedijatri.

Ima li razlike u fizičkom razvoju?

Tokom prve godine života težina i dužina, kao i opseg glave veći su kod dečaka nego kod devojčica. "Veruje se da je to povezano sa hormonalnom razlikom između dečaka i devojčica u ovoj ranoj fazi. Međutim, stvar postaje drugačija u fazi adolescencije kada se devojčice brže fizički razvijaju od dečaka", objasnio je Mark Frelih.

(Yumama)