Rani znaci autizma mogu se primetiti i kod beba, a na roditeljima je da dete vode na redovne pedijatrijske kontrole i da na svaki sumnjiv znak ukažu. Što ranije dete sa autizmom počne sa lečenjem, to će ishod biti bolji.

Većina dece sa poremećajem autističnog spektra ne dobije dijagnozu dok ne napuni 4 godine i više, ali postoji mogućnost i da pouzdanu dijagnozu imaju već sa 2 godine. Mnogi roditelji primećuju rane znake autizma, čak i pre prvog rođendana svoje bebe, a kada njihovo dete napuni 18 meseci primete da je nešto drugačije. Ako pronađete bilo koji znak koji može da ukaže na autizam, obavestite lekara što pre i ne čekajte da vidite da li će dete izrasti iz toga.

Znaci autizma kod beba

Pre nego što beba napuni prvu godinu, obratite pažnju da li ispunjava prekretnice u razvoju. Istraživanja su pokazala da se kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam, često prijavljena zabrinutost za vid ili sluh u prvoj godini.Od 6. meseca mogu se primetiti razlike u društvenom razvoju, komunikaciji i finim motoričkim veštinama.

Postoje još neki znaci upozorenja kod beba:

 • Ne pokazuje interesovanje za tuđa lica.
 • Ne uspostavlja kontakt očima, ne smeje se i može izgledati da gleda pravo kroz vas.
 • Ne reaguje uvek na zvukove, ne reaguje na svoje ime ili se ne okreće da vidi odakle zvuk dopire.
 • Ne voli da ga maze ili dodiruju
 • Ne pokazuje interesovanje za tipične igrice za bebe
 • Ne brblja i ne pokazuje druge rane znake razgovora
 • Ne koristi pokrete, poput toga da vam širi ruke kada želi da ga uzmete
shutterstock
Shutterstock Beba u ljuljašci

Znaci autizma kod mališana

Najčešći prijavljeni znaci autizma u drugoj godini su razlike u igri, imitacije i navike u ishrani.

Takođe, treba potražiti znake poput:

 • Ne koristi gestove. Ne odmahuje glavom sa da ili ne. Ne maše na pozdrav i ne pokazuje na stvari koje želi.
 • Ne ističe predmete da bi pokazalo interesovanje za svet oko sebe. Oko 14-16 meseci, većina mališana pokušava da privuče pažnju i podeli nešto što ih zanima, kao što je nova igračka ili kuca u prolazu.
 • Ne koristi pojedinačne reči do 16 meseci ili fraze od dve reči do 24 meseca.
 • Mogu ograničiti govor na ponavljanje onoga što su upravo čuli.
 • Gubi verbalne ili društvene veštine, često između 15 i 24 meseca. Nekada je brbljao ili govorio nekoliko reči, pokazivao interesovanje za ljude, a sada ništa.
 • Povlači se. Čini se da traži neki svoj svet.
 • Hoda na prstima ili uopšte ne hoda.
Beba, prohodavanje, dete
Shutterstock 

Znaci autizma kod dece od 2 godine i više

U periodu od druge godine počinju da se vide razlike u temperamentu. Do 30 meseci, deca sa autizmom su imala razlike u radu creva. Ona imaju više gastrointestinalnih simptoma od druge dece, kao što su zatvor, dijareja, nadimanje i bol u stomaku.

Drugi znaci koje možete primetiti su:

 • Ima jezičko kašnjenje. Neka deca sa autizmom ne govore dok druga razvijaju jezik ali imaju problem da učestvuju u razgovoru.
 • Ima neobične govorne obrasce. Može zastajkivati dok govori, imati visok ton ili potpuno ravan ton. Možda koristi pojedinačne reči umesto rečenica ili ponavlja reči i fraze. Kada mu postavite pitanje možda neće moći da odgovori na njega, ali će ponavljati ono što ste vi izgovorili.
 • Ne uživa u igri sa drugima, čak ni sa roditeljima.
 • Ne pokazuje empatiju prema drugima.
 • Ima poteškoće u sklapanju i zadržavanju prijatelja.
 • Može imati dobro pamćenje, posebno za pesme, brojeve, slova, TV reklame ili određenu temu.
 • Čini se da ne razume šta mu ljudi govore. Možda neće odgovoriti na svoje ime ili neće moći da prati uputstva. Može se smejati, plakati ili vrištati neprikladno.
 • Usko se fokusira na jedan objekat, jednu stvar o objektu (kao što je točak na igrački automobilu) ili jednu po jednu temu.
 • Retko oponaša ono što radite.
 • Čini se kao zadovoljan dok se igra sam, ali je malo zainteresovan za drugu decu i obično ne želi da deli svoje igračke.
 • Može biti veoma vezan za rutinu i imati poteškoće sa prelazima. Na primer: Promena uobičajene rute od vrtića do kuće može ih uznemiriti i baciti u očaj ili dovesti do besa.
 • Veoma je precizan u tome šta će, a šta neće jesti.
 • Igra se sa predmetima ili igračkama na neobičan način. Na primer, troši mnogo vremena na poređenje stvari ili njihovo postavljanje u određeni red. Može da uživa u stalnom otvaranju i zatvaranju vrata. Ili može postati preokupiran uzastopnim pritiskanjem dugmeta na igrački ili okretanjem točkova na igrački automobilu.
 • Samopovređuje se, ujeda sam sebe ili udara.
 • Pokazuje radnje koje se ponavljaju, kao što je mahanje rukama.
 • Previše je osetljiv na razne vrste stimulacija. Može odoleti dodiru, uznemiriti se od buke i biti izuzetno osetljiv na mirise. Možda želi da nosi samo odeću bez etikete ili od određenog materijala.
 • Može preterano reagovati na neke vrste bola i nedovoljno reagovati na druge. Na primer, mogu pokriti uši da bi blokirali glasne zvukove, ali neće primetiti kada ogule koleno.
 • Može biti uplašen kada je nepotrebno ili neustrašiv kada postoji razlog za strah. Na primer, mogu se plašiti bezopasnog predmeta, poput balona, ali se neće plašiti visine.
 • Ima poremećaj spavanja. Mnoga deca sa autizmom imaju problem da zaspe i često se bude noću, ili rano ustaju.
 • Pokazuju promene u ponašanju. Može biti odbojan, nekooperativan, hiperaktivan, impulsivan ili agresivan.
 • Može imati neobičan pogled, posmatrajući predmete iz neobičnih uglova.

(Yumama)