Ako se pitate zbog čega stalno rađate dečake, odgovor se može kriti u genetici. Pogledajte o čemu se radi.

Šta određuje pol bebe?

Bebin pol određuju spermatozoidi tokom začeća. Žene imaju XX hromozome, a muškarci XY. Kada se spoje spermatozoid i jajna ćelija, žena će uvek dati jedan X hromozom, a od toga koji hromozom da tata, zavisi pol bebe. Dakle, ako tata prenese X hromozom, biće devojčica, a ako prenese Y hromozom, biće dečak.

Zbog čega neke žene stalno rađaju dečake?

Sigurno ste i vi svesni da postoje porodice u kojim stalno dolaze dečaci, ali i porodice koje imaju samo devičice. Nauka tvrdi da je ovo slučajnost pre nego tendencija da se rađaju deca istog pola. Ipak, neki izolovani slučajevi pokazali su da neki muškarci zaista imaju tendenciju za muškim polom.

Oštećeni spermatozoidi

Nekada se može desiti da spermatozoidi koji nose X hromozom, a koji određuje ženski pol, budu oštećeni. To znači da bi embrion sa ovim spermatozoidima bio slab i ne bi mogao da se održi. Ova oštećenja se češće javljaju na X nego na Y hromozomima. Zapravo, može se desiti da spermatozoidi muškarca nisu u stanju da stvore ćelije potrebne za devojčicu.

Fizičke karakteristike spermatozoida

Postoje i neke druge stvari koje utiču, poput karakteristike spermatozoida, vagine, ali i od ženske plodnosti. Neki veruju da su muški spermatozoidi slabiji, ali brži.

Važno je znati da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da hrana, poza tokom seksualnog odnosa ili dani u ciklusu utiču na pol bebe.

izvor: yumama