Prevremeno rođene bebe su one koje su rođene tri nedelje pre termina. Drugim rečima, to je porođaj pre 37. nedelje trudnoće.

Prevremeno rođene bebe, naročito one koje su previše rano došle na svet, mogu imati različite komplikacije. Što se beba ranije rodi, rizik od problema je veći.

U zavisnoti od toga koliko se beba ranije rodila, izvršena je podela na: 

- Kasno prevremeno rođene bebe (rođene između završene 34. i 36. nedelje)

- Umereno do kasno prevremeno rođene bebe (između 32. i 34. nedelje)

- Veoma prevremeno rođene bebe (između 25. i 32. nedelje)

- Ekstremno prevremeno rođene bebe (pre završene 25. nedelje)

Koji su faktori rizika da dođe do prevremenog porođaja?

- Ako ste već imali prevremeni porođaj

- Ako nosite blizance, trojke ili više beba

- Ako između trudnoća nije prošlo barem šest meseci

- Ako ste zatrudneli vantelesnom oplodnjom

- Ako imate problema sa matericom, cerviksom ili placentom

- Ako pušite ili koristite droge

- Ako imate neku infekciju, naročito u amnionskoj tečnosti i donjem genitalnom traktu

- Ako patite od neke hronične bolesti, poput visokog pritiska ili dijabetesa

- Ako ste pre trudnoće imali premalo ili previše kilograma

- Ako su vam se desile neke vrlo stresne situacije, poput smrti bliske osobe ili porodičnog nasilja

- Ako ste imali više pobačaja i abortusa

- Usled neke povrede ili traume

Nemaju sve prevremeno rođene bebe probleme, ali ako su previše rano rođene, onda može doći do nekih kratkoročnih i dugoročnih posledica. Generalno, što se beba rodi ranije, rizik je veći.Porođajna težina takođe ima značajnu ulogu u tome.

Kratkoročne komplikacije kod prevremeno rođenih beba

- Problemi sa disanjem

Usled nezrelosti respiratornog sistema, može doći do nekih problema. Jedan od njih jerespiratorni distres simptom, nastao usled nedostatka surfaktanta. 

Prevremeno rođene bebe mogu imati i bronhopulmonarnu displaziju. Nekada se, kao dodatni problem, može javiti i apneja.

- Srčani problemi

Najčešće kod ovih beba dolazi do perzistentnog duktus arteriozusa (PDA) i niskog krvnog pritiska. 

PDA predstavlja otvor između aorte i pulmonrne arterije. Nizak krvni pritisak nekada može zahtevati lečenje ili pak transfuziju krvi.

- Problemi sa mozgom

Što se beba rodi ranije, to je veći rizik od krvarenja u mozgu. U najvećem broju slučajeva ovo ima samo kratkoročno dejstvo. Ukoliko dođe do preobilnog krvarenja, nekada mogu nastati i dugoročne povrede mozga.

- Problemi sa termoregulacijom

Kod ovih bebica se može javiti naglo opadanje temperature. One nemaju potrebnu količinu masti u organizmu, pa ne mogu da generišu temperaturu koja se gubi. Tada dolazi do hipotermije.

Hipotermija može dovesti do problema sa disanjem i sa niskim nivoom šećera u krvi. Beba uz to iskoristi svu energiju koju dobija putem hrane kako bi se ugrejala. Zato je prevremeno rođenoj bebi potrebna dodatna toplota, iz inkubatora na primer, sve dok ne postane dovoljno velika da može da kontroliše temperaturu.

- Gastrointestinalni problemi

I ovaj sistem organa je kod ovih mališana nezreo, što može dovesti do komplikacija, poput nekroze enterokolitisa. Bebe koje se doje imaju mnogo manji rizik od razvoja ovog problema. 

- Problemi u krvotoku

Prevremeno rođene bebe u riziku su od anemije i žutice. 

- Metabolički problemi

Neke od beba mogu razviti abnormalno nizak nivo šećera u krvi. Prevremeno rođene bebe imaju manja skladišta glukoze, pa zbog toga dolazi do problema.

- Problemi sa imunitetom

Imunitet ovih bebica je vrlo slab, što samim tim povećava šanse za razvoj infekcija, a potom do sepse i većih problema.

Dugoročne komplikacije kod prevremeno rođenih beba

- Cerebralna paraliza

Ovo je poremećaj kretanja, mišićnog tonusa ili posture, što može nastati usled infekcije, neadekvatnog protoka krvi ili povrede pri razvoju mozga.

- Problemi sa učenjem

Kod prevremeno rođenih beba može doći kasnije do problema u školskom dobu, kada se mogu javiti poteškoće sa učenjem. 

- Problemi sa vidom

Retinopatija prevremeno rođene dece je jedan od problema koji se javlja, a koji može dovesti do ozbiljnog oštećenja vida, a nekada čak i slepila. 

- Problemi sa sluhom

Svaka od prevremeno rođenih beba ići će na testiranje sluha pre nego što bude poslata iz bolnice.

- Psihološki problemi i problemi sa ponašanjem

I ovo može biti ozbiljna dgoročna posledica, a može doći i do odloženog razvoja.

- Dentalni problemi

Može čak doći i do problema sa zubima. Kasno nicanje, diskoloracija zuba i odložen razvoj su česte pojave.

- Hronični zdravstveni problemi

Oni se takođe mogu desiti kod prevremeno rođene dece, a nekada mogu zahtevati bolničko lečenje. Infekcije, astma, problemi sa hranjenjem samo su neke od poteškoća. Kod ovih mališana može biti povećan i rizik od Sindroma iznenadne smrti deteta.

Prevencija

Iako se tačan uzročnik prevremenog porođaja ne zna, postoje neke stvari koje mogu smanjiti rizik:

- Suplementi progesterona

Žene koje imaju istoriju prevremenih porođaja ili imaju skraćen cerviks mogu smanjiti rizik uzimanjem progesterona.

- Cervikalni serklaž

Ovo je operativna procedura kod trudnica sa skraćenim cerviksom ili sa istorijom prevremenih porođaja. Njom se postavlja neka vrsta šava koji zatvara grlić materice. Ovi šavovi se uklanjaju pred porođaj, kada rizični period prođe. 

Pročitajte i...