Niko ne ume da mi da tačnu informaciju. I drugo pitanje - koje mi je pravo na nadoknadu? Koliko bi novca trebalo da imam na porodiljskom? 100 odsto koliko je propisan minimalac kod nas ili se umanjuje po sistemu iz ovog novog zakona? Imam 8 meseci staža kod istog poslodavca u kontinuitetu. Hvala Vam unapred veliki pozdrav!

ODGOVOR 

Poštovana Julijana, 

Iz Vašeg izlaganja mogu da Vam dam sledeće odgvore imajući u vidu da ste postavili više pitanja ili sam zbog nekonciznosti ja to tako doživela. 

1. Za detaljnu proceduru i da ne biste, kako Vi kažete, gubili dane savetujem Vam da se radi pravne sigurnosti za mišljenje obratite Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

2. Odsustvo sa rada radi nege dete NIJE obaveza već isključivo mogućnost ukoliko se ispune tačno predviđeni uslovi. Odsustvo sa rada radi nege deteta ili kako Vi kažete trudničko nije uslov da se ostvari pravo za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta; 

3. Obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Izuzetno, utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade, u periodu od otpočinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta (porodiljsko odsustvo), ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja