Srdačno,

Snežana 

ODGOVOR 

Poštovana Snežana, 

Zaposlenom prestaje radni odnos bez volje poslodavca u slučaju prestanka rada poslodavca. 

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

U slučaju proglašenja tehnološkog viška poslodavac najpre ima obavezu da utvrdi razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih kao osnov proglašenja tehnološkog viška, i to da li su u pitanju ekonomske, tehnološke ili organizacione promene usled kojih je došlo do neophodnog smanjenja određenog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod poslodavca.

Otvaranje likvidacije je razlog za otkaz Ugovora o radu, ali ako bilo koji zaposleni bude otpušten iz razloga pokretanja likvidacije nad Firmom - Likvidacija se mora sprovesti do kraja.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja