Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

08. 2017. - Da li pravo na dečiji dodatak mogu da ostvare roditelji koji žive u vanbračnoj zajednici?

Da li može da se ostvari pravo na dečiji dodatak ako živimo u vanbračnoj zajednici, a otac deteta je prijavljen na drugoj adresi? Dete i ja smo na istoj prijavljeni, a on nije menjao adresu. Hvala unapred.

ODGOVOR 

Poštovana, 

za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

Uz zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak podnosilac zahteva prilaže sledeće:

1.Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;

2.Uverenje da je državljanin republike Srbije;

3.Fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkod domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;

4.Fotokopiju overene zdravstvene knjižice;

5.Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajednikog domaćinstva koji ostvaruje prihode;

6.Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;

7.Poresko uverenje za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;

8.Potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta ( osnovna i srednja škola);

9.Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana);

10.Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;

11.Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;

12.Akt o produženju roditeljskog prava;

13.Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja  (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);

14.Dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica);

15.Dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu(akt nadležnog organa starateljstva);

16.Fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane).

Napomena: prilozi pod rednim brojem 10,11,12,13,14,15,i 16 dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja navedenih statusa.

Činjenicu da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju odnosno ne poseduju nepokretnost podnosilac zahteva dokazuje jednim od sledećih dokaza:

1) izvodom iz zemljišnih knjiga – vlasnički list;

2) ugovorom o kupovini nepokretnosti;

3) rešenjem Republičke uprave javnih prihoda;

4) uverenjem Republičkog geodetskog zavoda;

5) ugovorom o korišćenju stana.

Važno je istaći da je od 08.06. 2016. sa stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o opštem upravnom postupku roditeljima znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečiji dodatak  jer je od navedenog datuma organ koji vodi postupak dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica