Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

11. 2016. - Da li otac može da ostvari pravo na odsustvo radi nege deteta?

Ukoliko mama želi da se vrati na posao pre isteka porodiljskog bolovanja, da li može tata da ga iskoristi do kraja i pod kojim uslovima?


Poštovana Aleksandra,

otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo (prva tri meseca života deteta) u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo. To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Pravo na odsustvo radi nege deteta (posle tri meseca) ima kada majka radi, i vrati se na posao. 

Da bi Vaš suprug ostvario pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta neophodno je da prvo Vi kod svog ginekologa i kod svog poslodavca zaključite bolovanje, a zatim da Vaš suprug po istoj proceduri kao što ste i  Vi to uradili, otvori bolovanje radi nege deteta.

Potrebno je da pribavi sledeću dokumentaciju:

•    izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad - doznaka koju mu  izdaje njegov lekar; 

•    fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu ;   

•    fotokopija overene zdravstvene knjižice; 

•    fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca; 

•    rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta; 

•    sporazum u pisanoj formi između Vas i Vašeg supruga  - da Vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na Vašeg supruga, odnosno oca deteta.

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica