Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako ostvariti pravo na roditeljski dodatak kada se žena porodi van mesta stanovanja?

Moja adresa u ličnoj karti je u Nišu, ali nameravam da se porodim u Beogradu, a dete prijavim na niškoj adresi. U kom gradu i kako mogu tražiti jednokratnu pomoć koja se isplaćuje porodiljama?

ODGOVOR 

Poštovana Tanja, 

Pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje na sledeći način:

Pre svega, potrebno je napomenuti da je Zakonom predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Korisnik prava: majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak.

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:

o da je državljanin Republike Srbije;

o da ima prebivalište u Republici Srbiji;

o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:

o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;

o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);

o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.

Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Podnosilac zahteva – MAJKA

U ovom slučaju potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

o izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);

o uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;

o fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);

o fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;

o prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;

o uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);

o fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Pored gore taksativno navedene dokumentacije, nadležni organ može od podnosioca zahteva da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je ona potrebna kako bi se donela odluka o priznanju prava na roditeljski dodatak.

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama

Inicijalizacija u toku...

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica