Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li otac ima pravo na porodiljsko odsustvo ukoliko je majka deteta nezaposlena?

Moja nevenčana supruga i ja smo pre neki dan dobili drugo dete. Hteo sam da Vas pitam, pošto gde god da sam se raspitivao za ovo pitanje - od gradske uprave Pančevo do fonda za PIO - niko nije znao da mi odgovori, da li imam pravo ...

U Zakonu o radu čl. 94 kaže: 

" Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i četvrto dete.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i četvrto dete, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana.

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju do dve godine ima i zaposlena žena koja u prvom porođaju rodi troje ili više dece, kao i zaposlena žena koja ima jedno ili dvoje dece, a rodi još dvoje ili više dece.

Otac deteta može da koristi pravo iz stava 3. ovog člana u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Otac deteta može da koristi pravo iz st. 4. i 5. ovog člana.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom".


Pošto moja supruga nije ni umrla, ni bolesna ni u zatvoru, već je nezaposlena.

Imam li pravo na porodiljsko odsustvo do trećeg meseca bebinog života?

Da li mi je potrebna i doznaka lekara ili samo zahtev poslodavcu, izvod iz MKR i uverenje sa biroa rada da je ne zaposlena.


Unapred zahvalan.

ODGOVOR 

Poštovani, 

zakonodavac je odredio da otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Obzirom da majka deteta nije u radnom odnosu mišljenje je da imate pravo da koristitite porodiljsko odsustvo. 

Od dokumenata za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno vam je:

•   izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad - doznaka koju izdaje ginekolog

•   fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu 

•   fotokopija overene zdravstvene knjižice

•   fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca 

•   rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno o pravu sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Kad je uslov za dobijanje pomoći nezaposlenost, potreban je dokaz o tome (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, fotokopija radne knjižice i slično)

Navedena dokumenta dostavljate Vašem poslodavcu tačije u sektor koji se bavi administrativnim poslovima. 

Bojana Bogojević, diplomirani pravnik
Saradnik Centra za mame

*Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici -YuMama

Inicijalizacija u toku...

Najnovije

Vesti

Porodica