Početak uvođenja jedinstvenog obrazovnog broja u prosveti od vrtića do fakulteta unelo je ne malu pometnju među roditeljima.

Mnoga deca iz vrtića su već dobila obrazac na kom su zapisani broj i šifra koja se sastoji od velikih i malih slova i brojeva. Pitanja je mnogo. Imaju li te kombinacije brojeva i slova neko značenje, odnosno čemu služe i ko ima pristup đačkim šiframa?

Takođe, mnogi srednjoškolci i studenti se pitaju hoće li takođe dobiti te šifre i može li im posedovanje odnosno neposedovanje šifara predstavljati prednost ili smetnju u daljem školovanju.

Prema rečima nadležnih iz Ministarstva prosvete, đake u Srbiji čekaju mnoge novine, a JOB je tek početak reformi koje slede.

Praćenje od vrtića do studija

Na pitanje šta tačno znače brojevi i slova i imaju li značenje slično jedinstvenom matičnom broju građana, iz ministarstva odgovaraju da je ideja da svaki učenik dobije svoj JOB broj do početka školske godine, a da je JOB sličan LBO broju u zdravstvu.

"Ministarstvo prosvete uvodi novi informacioni sistem u kome će biti svi podaci o obrazovnim institucijama u Srbiji. Uvođenje ovog sistema, između ostalog, podrazumeva da do početka nove školske godine svaki učenik u Srbiji dobije svoj jedinstveni informacioni broj. Broj sa sličnom svrhom dobili su svi građani kad je u oblasti zdravlja uveden informacioni sistem iliti LBO broj. Sam LOB nema nikakvo značenje. Karakteri su nasumično izabrani", objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.

Pošto mnogi roditelji i učenici strahuju šta će se desiti ako izgube svoj broj, ali i za šta će se koristiti ti podaci, iz ministarstva kažu da će jednom dodeljen broj biti u posedu tačno određenog učenika i da će se koristiti za upisivanje zakonom određenih podataka.

"Jednom dodeljen JOB pratiće dete, učenika i studenta kroz celokupno školovanje od predškolskih ustanova do fakulteta i koristiće se u ustanovama kako bi se u JISP upisali zakonom predviđeni podaci: ostvareni uspeh, nivo obrazovanja, šifre kvalifikacija, jezik na kojem su završeni prethodni nivoi obrazovanja i vaspitanja, izborni programi, obrazovanje po individualnom obrazovnom planu, ocene, položeni ispiti, pohvale i nagrade osvojene tokom obrazovanja, izostanci, vladanje i izdate javne isprave i slično", objašnjavaju iz ministarstva.

Više nivoa zaštite

Mnogi se boje mogućnosti da se podaci nekako zloupotrebe, ali iz ministarstva tvrde da to sa JOB brojem neće biti moguće.

- JOB i podaci o učenicima se koriste isključivo za praćenje sistema i niko, osim roditelja i škole, neće imati mogućnost uvida u bilo koji pojedinačni podatak učenika. U sistemu neće biti vidljiv nijedan podatak o bilo kojem pojedinom učeniku, ni ime, ni JMBG. Odnosno, ovaj broj omogućava, upravo, da odvojimo podatke koji direktno identifikuju učenika, poput imena i JMBG, od svih ostalih podataka koji se sakupljaju u JISP-u, a koji ne mogu identifikovati učenika. Ovaj broj zato predstavlja dodatni mehanizam za zaštitu podataka o ličnosti, pored svih tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera koje se primenjuju", uveravaju iz ministarstva.

Uvođenje elektronskih dosija

Kako u nekim zemljama, kao što su Japan i SAD, postoje školski dosijei u koje se upisuju različiti detalji o učeniku, nameće se pitanje da li će se to dogoditi i kod nas i da li su JOB i program JISP uvod u stvaranje školskih dosijea.

Iz ministarstva je odgovoreno da u našem školstvu tako nešto već postoji, ali da novi programi omogućavaju baš to - da se u sistem uvedu elektronski dosijei.

"Naše škole već vode dosijee učenika kroz matične knjige koje se trajno čuvaju. Izgradnja informacionog sistema omogućava da se u budućnosti razviju različite funkcionalnosti pa i elektronski dosijei učenika", navode iz ministarstva.

Statistički podaci

Ranije je najavljeno da će JOB pomoći u prikupljanju statističkih podataka, ali je ostalo nejasno o kakvim podacima se radi i za šta će služiti jednom prikupljeni podaci.

Iz ministarstva kažu da se podaci koriste ne bi li se dobila jasnija slika o uspehu učenika, kao i o tome koliko se njih, na primer, zaposlilo nakon završetka srednje stručne škole:

"Dobijeni podaci ticaće se uspeha učenika po nivoima obrazovanja, razredima, struktura učenika po polu, kakva je zapošljivost nakon završetka srednje škole, koliko učenika uči koji strani jezik i tome slično."

Prema svemu rečenom, JOB će biti samo početak dugo očekivanih promena u srpskom školstvu, kao i konačno povezivanje i praćenje učenika na svim nivoima školovanja - od upisa u vrtić do diplomiranja.

Ipak, kako je ovaj sistem tek u povoju, biće potrebno vreme da se svi uključeni u ovaj proces naviknu, a reforme daju konkretne rezultate.

Yumama/blic.rs