Ubicama dece, ali i svim drugim optuženim sudiće se dan za danom tako da će svaki postupak biti završen najduže za godinu dana.

Naime, Ministarstvo pravde planira da u narednom periodu obezbedi sve uslove kako bi se glavni pretres održavao dan za danom, kako je to i predviđeno Zakonom o krivičnom postupku.

"Zakonom je predviđeno da se glavni pretres održava neprekidno tokom radnog vremena jednog ili više uzastopnih radnih dana", kaže izvor.

Međutim, tih zakonskih odredbi sudije se nisu pridržavale do sada, pa su ročišta za jedan postupak održavana u razmaku od nekoliko meseci zbog čega su postupci trajali predugo, a nekada su zbog toga i zastarevali.

"Ipak krivicu ne treba tražiti samo među sudijama jer oni često za poštovanje zakona nisu imali adekvatne uslove", kaže izvor.

U ovom trenutku, a u jeku najavljenih izmena i dopuna Krivičnog zakona kojim će se u srpsko zakondavstvo prvi put uvesti i kazna doživotnog zatvora za ubice dece, radi se i na obezbeđivanju uslova za održavanje ročišta dan za danom.

"Jedan od koraka jeste i izbor novih sudija, kao i jačanje pravosudne infrastrukture kroz renoviranje postojećih infrastuktura poput Palate pravde i izgradnje novih pravosudnih zgrada.

To znači da će sudije kada njihove nove kolege počnu sa radom biti rasterećene i imaće više vremena da se pridružavaju zakona i postupaka tako da suđenja ne zakazuju na svaka tri, četiri, pet meseci, kao što je do sada bio slučaj", kaže izvor.