Ova Novosađanka, zasad jedina sankcionisana, u ordinaciji Doma zdravlja je potpisala da odbija obaveznu iminuzicaju deteta, posle čega je protiv nje sanitarna inspekcija podnela prekršajnu prijavu.

Šta nalažu propisiOdredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, propisana je obavezna imunizacija osoba određenog uzrasta protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, malih boginja, rubeola, zaušaka, virusnog hepatitisa B. Donoseći svesnu odluku da ne dozvole obaveznu imunizaciju, roditelji na najgrublji način povređuju pravo i interese deteta, sa mogućim teškim posledicama po detetov život i zdravlje i psihički i fizički razvoj.

U sudnici majka nije poricala da je odbila da njeno dete bude vakcinisano i da je o tome potpisala izjavu. Pravdala se da joj, kako saznajemo, nije bila namera da beba uopšte ne primi vakcinu, već da tu obavezu odloži na neko vreme.

U svoju odbranu je navela i to da nije bila spremna da tog dana beba primi vakcinu, smatrajući da je još mala i da bi to učinila kasnije. Saznaje se i da je majka rekla da nije znala da zbog odluke donete u tom trenutku, protiv nje može biti podneta prekršajna prijava.

U Prekršajnom sudu u Novom Sadu, od početka godine do 1. juna, primljena su 235 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nevakcinisanja dece. Prijave protiv roditelja je podneo Pokrajinski sekreterijat za zdravstvo, Odeljenje za sanitarnu inspekciju u Novom Sadu.

"Od ovih prijava, dosad je 17 rešeno. U 15 slučajeva zahtev je odbačen, zato što su nedostajali datum, ili mesto gde je prekršaj učinjen, ili su podaci o okrivljenom bili nepotpuni", navode u Prekrašajnom sudu u Novom Sadu.

S obzirom na to, napominju dalje u Prekršajnom sudu, da podnosilac zahteva, odnosno, Odeljenje za sanitarnu inspekciju nije u određenom roku otklonilo nedostatke, na koje im je sud ukazao i dostavio ove podatke, smatralo se da su odustali, i ti zahtevi su odbačeni. U jednom slučaju je doneta oslobađajuća presuda.

Sanitarna inspekcija prijave podnosi protiv onih roditelja koji su odbili imunizaciju deteta, čime su zloupotrebili roditeljsko pravo, a podatke dobijaju iz domova zdravlja. Inače, predviđena novčana kazna je od 30.000 do 150.000 dinara.