Kada govorimo o starim retro imenima, ona se najčešće vezuju za veru i tradiciju posebno u Srbiji. Nekada su se roditelji vodili time da deci daju imena sa snažnim značenjem, a isto tako se verovalo da ona imaju dejstvo magije. Iako su neka davno zaboravljena, pojedina ženska imena i dan danas se smatraju najlepšim i najpopularnijim.

Ovo su četiri najlepša ženska imena koja se vezuju za veru i tradiciju:

Ikonija - Ime domaćeg porekla, a izvodi se iz grčkog "eikon" u značenju "slika sveca". U prenesenom smislu znači prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena.

Kruna - Vodi poreklo iz latinskog "coronatus" u značenju "krunisanje", izvorno iz "corono" u značenju "venac, kruna, krug". Kod starih Grka i Rimljana to je bilo najviše odlikovanje koje se davalo pobednicima na takmičenjima, vojskovođama i zaslužnim građanima. Popularnost ovog imena u Srbiji se vrća na velika vrata.

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica u haljini i sa cvećem u kosi

Hristina - ime grčkog porekla izvedeno od grčkog "Χριστόc" (Christós) što u prevodu znači "hrišćanin" . Razne varijante ovog imena su veoma zastupljene u celom hrišćanskom svetu. Najpopularnija verzija je Kristina. Iznenadiće vas možda činjenica da sve više devojčica u Srbiji nosi ovo ime.

Spasenija - je žensko ime nastalo od grčke reči "soter" što znači spasitelj, u prenesenom značenju onaj koji spašava, izbavlja. Nastala je od imena Spasoje.

(Yumama)