Imena za devojčice su prelepa i teško je odabrati ono koje će vaša ćerka nositi celog života. Ako ste i vi u tim odlukama ovih dana, možda vam baš ime Kristina bude prava inspiracija.

Ovo ime je veoma milozvučno i lepo, a ubraja se i u grupu 'biblijskih' i tradicionalnih ženskih imena. Poreklom je iz staro-grčkog jezika, i smatra se da potiče od grčke reči 'Christos', što znači hrišćanin, kršten, koji veruje u Boga.

Prema nekim etimološkim teorijama, ime Kristina je izvedeno od ženskog ličnog imena Hristina, koje je takođe slovensko ili pak po nekim stručnjacima, staro-grčko tj latinsko ime.

Značenje imena Kristina

Kako je ime Kristina, poreklom iz grčkog i latinskog jezika, a u isto vreme se i vezuje za 'čin svetog krštenja', te time i za ime Isusa Hrista, ima značenje 'žena hrišćanka'; 'ona koja je krštena'; 'osoba koja je božanska'; 'kći Božija'; 'miropomazana'; 'bezgrešna'; 'ona kojoj se praštaju svi gresi'; 'ona koja je dar od Boga'; 'žena koju je sam Gospod poslao među ljude'.

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica u haljini i sa cvećem u kosi

Nadimci i izvedenice od imena Kristina

Najčešći nadimci ovog imena su: Kiki; Tina; Nina; Kris; Tinica; Cica ili Kristinica, dok su imena izvedena od njega veoma brojna, a neka od njih su i varijante ovog imena u velikom broju svetskih zemalja – Hristina; Kristin; Kristen; Krissi; Kris; Krissy; te imena Hrisa; Kirsten; Kristijana; Krystyna; Kristine; Krisztina; Kristeen; Kristel; kao i varijante Christina; Chris; Chrissy; Christine; Cristina; Christi; Christen; Christin; Chrissa; Chrissi; Stina; Christel; Christelle; Xtina i Chirsten.

(Yumama)