Popularnost nekih starih reto imena se vraća na velika vrata. Iako su u modi moderna i kratka roditelji danas sve više svoj deci daju stara biblijska imena.

Jedan od najlepših biblijskih imena je Isak. Ovo ime je poslednjih nekoliko godina postalo ponovo popularno i u našoj zemlji i u zemljama regiona, te se sve više i sve češće daje novorođenoj muškoj deci. Ime Isak je u prošlosti obično davano onim dečacima čije je rođenje dugo iščekivano.

Značenje imena Isak i u prenesenom smislu znači: "onaj čija se majka raduje"; "onaj kome se majka i otac smeše"; "onaj koji je uneo radost i veselje u svoj dom"; "sin Božiji"; "onaj koji je uvek nasmejan"; "srećan"; "onaj koji je iskren"; "veseo"; "pošten čovek" i " oličenje dobrote i vrlina".

Dečak, slama, knjiga
Shutterstock Dečak u slami

Stari zavet objašnjava ovo značenje prepričavanjem da se Abraham smejao kad mu je Bog rekao da će njegova supruga Sara, koja je bila u poznim godinama, zatrudneti sa Isakom, a kasnije se i ona smejala kada je čula isto proročanstvo.

Kad je Isak bio dečak, Bog je testirao Avramovu veru naređujući mu da žrtvuje svog sina, iako je anđeo sprečio taj postupak u poslednjem trenutku. Isak je potom postao otac Isava i Jakova sa suprugom Rebekom. Najpopularniji nadimci,za muško ime Isak su – Isa; Isko i Iso.

(Yumama)