Žensko ime koje je u Srbiji popularno već generacijama i sigurno znate makar jednu osobu koja ga sa ponosom nosi.

Ime Ivana je u srpski jezik došlo preko grčke i latinske verzije, u koje je pak dospelo od hebrejskog “Johanan” (“Jehohanan”), koje se sastoji od “Jahveh” (što znači “Bog”) i “hanan”(u značenju “milostiv”).

Pomenuto vlastito ime Ivana, takođe se sreće u grčkom jeziku i izvedenica je od muške imenice „Ioan“ ili „Ioannes“, a predstavlja ime velikog broja svetaca i apostola iz Biblije, pa otuda jeste i vrlo popularno ime u hrišćanskoj veri.

mama-devojčica-knjiga.jpg
Shutterstock Mama i ćerka čitaju knjigu

U prevodu sa starohebrejskog ili sa starogrčkog jezika, žensko ime Ivana, ima isto značenje kao i muško ime (a iz koga je i izvedenica), i prevodi se kao „osoba koja je poslata od Boga“; „Božja miljenica“; „žena bezgrešna“; „plemenita“; „poštena“; „žena koja je blagorodna i milostiva“.

(Yumama)