Period trudnoće, kao i period ranog detinjstva su izuzetno osetljivi i važni periodi, kada je neophodna adekvatna edukacija o specifičnostima, značaju i načinima održavanja oralnog zdravlja. 

Sa obzirom na veliku rasprostranjenost karijesa u ranom detinjstvu u našoj populaciji, smatra se da se sa edukacijom majki o načinima i značaju oralnog zdravlja treba početi još tokom trudnoće.

U sprovedenoj anketi među trudnicama dobili smo podatke da njih čak 60 odsto smatra da sa pranjem zuba treba početi tek nakon treće godine života deteta. Taj stav je pogrešan i predstavlja veliki rizik za nastanak karijesa ranog detinjstva kod dece. Naime sa pranjem zuba treba započeti već sa pojavom prvog zuba u ustima, a već nekoliko dana nakon rođenja deteta treba početi sa brisanjem njegovih usta nakvašenom sterilnom gazicom, ili specijalno dizajniranim naprscima za tu namenu.

Samo je 30 odsto roditelja bilo obavešteno da na prvi stomatološki pregled treba dovesti dete do navršene prve godine života. Ovo je veoma važno i predstavlja zvanični stav struke. Rani pregledi su važni da bi se na njima edukovali sami roditelji, i da bi se na vreme uočile i korigovale eventualne nepravilnosti u rastu i razvoju. Takođe važno je dete dovesti na preventivni pregled dok nema nikakve probleme, da bi se sprovele potrebne zaštitne mere i smanjio nivo rizika za nastanak karijesa.

Ono što je dobro, jeste da je većina ispitivanih trudnica svesna i upoznata sa činjenicom da se karijes i oboljenja desni mogu sprečiti. Ali podatak koji zabrinjava je da čak 20 odsto budućih mama smatra da mlečni zubi nisu važni. Mlečni zubi su veoma važni za oralno i opšte zdravlje dece. Omogućavaju deci pravilanu ishranu, govor, gutanje, izgled i razvoj stalnih zuba u adekvatnoj sredini. Zanemarivanje zdravlja mlečnih zuba može dovesti do velikih posledica loših po opšte zdravlje. To sve može da uzrokuje detetu bol, nelagodnost, nepravilan govor, manjak samopouzdanja, takođe može ometati razvoj stalnih zuba. 

Oralno zdravlje majke je veoma važno za bebu, još od momenta začeća. Neophodno je da se buduće majke još u trudnoći upoznaju sa značajem i načinima održavanja oralnog zdravlja kod beba i male dece, u cilju prevencije oralnih oboljenja.