Pisanje i čitanje nisu laka stvar. Iako ih kao odrasli umnogome potcenjujemo kao veštine jer su prva stvar koju u školi učimo, pisanje i čitanje nam daju bazu neophodnu za kasnije usvajanje školskog gradiva. Jedan od ometajućih faktora koji utiču na savladavanje tehnika čitanja i pisanja je svakako razvod roditelja. Dete, zbog svog emotivnog stanja, ne može adekvatno da uči da čita i da piše. Ono što se veoma često dešava je da roditelji pomisle da dete ima disleksiju i disgrafiju, što, takođe, može da utiče na dete jer dobija etiketu tj. Dijagnoszu koja ga obeležava i izdvaja u odnosu na drugu decu. 

Deca savladavaju ove veštine različitim tempom. Onda kada je tempo, po mišljenju roditelja ili nastavnika, prespor, roditelji se obraćaju logopedima i psiholozima.

Prvo na šta se sumnja jesu disleksija i disgrafija.

Disleksija predstavlja poremećaj u učenju čitanja ili u razumevanju pročitanog, iako nema naznake da postoji ikakav intelektualni deficit ili poremećaj vida ili sluha.

Disgrafija sa druge strane, vidljiva je u vidu teškoća pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije (kao da slova iskaču iz redova) i grafomotornog čina (slova koja dete piše imaju malo sličnosti sa slovima koje treba da piše).

Disleksiju i disgrafiju treba razlikovati od nesavladane tehnike čitanja i pisanja. Kod nesavladane tehnike čitanja i pisanja greške se javljaju nesistematski, nedosledno i slične su greškama koje se javljaju u toku prvih koraka ovladavanja veštinama čitanja i pisanja.

Bilo da je u pitanju disleksija (koja najčešće ide u paketu sa disgrafijom i diskalkulijom, teškoćama pri savladavanju računanja) ili nesavladana tehnika čitanja, ima dosta prostora za rad. Nove metode rada sa decom sa ovakvim teškoćama pokazuju odlične rezultate.

Roditelji, nemojte čekati da prođe vreme, da prođe raspust ili još jedna školaska godina. Ukoliko ste primetili da dete ima problem u savldavanju tehnika čitanja i pisanja, odvedite ga kod stručnjaka koji će timskom procenom (logoped, psiholog i reedukator psihomotorike) uvideti koji problem je u pitanju.