Razvoj jezika zavisi od mnogih činilaca, koji su nekada van naše kontrole, poput bioloških, anatomskih. Međutim, s obzirom da je jezik instrument za socijalno snalaženje deteta, odnosno za komunikaciju sa drugim ljudima, jezik zavisi i od socijalnih činilaca, koji mahom mogu biti u našoj kontroli. 

Ukoliko problem nije mogao da se na vreme prevenira, onda je važno da se na vreme „uhvati“ kako biste dete odveli kod logopedu.

Roditelji bi trebalo da budu upućeni u to koje su norme za određeni uzrast i da prate razvoj deteta. Norme se mogu naći na mnogim internet portalima, kako stranim, tako i našim. Budite upućeni u to gde se vaše dete pozicionira u odnosu na svoje vršnjake? Da li primećujete razliku (kašnjenje, zaostatak) i ako da, kolika je ta razlika? 

Evo nekih od znakova u vezi sa govorno-jezičkom razvoju kada je potrebno potražiti stručnu pomoć logopeda.

1. Ako Vaše dete kasni sa fazama gukanja (od 8. nedelje do 20 nedelje) i brbljanja ( od 6. do 9. meseca). 

2. Do godinu i po dana, ne pojavljuju se prve reči (trebalo bi da se jave između 9 meseca i godinu i po dana). Dete ne usmerava pažnju na govor ljudi oko sebe, ne podražava zvukove iz svoje okoline; ne razume jednostavne govorne naloge (ne taše, ne maše, ne pokazuje gde mu je glava, gde su ruke...). 

Razumevanje govora i produkovanje ne smeju da se odvajaju

U samoj osnovi govora su dve sposobnosti: sposobnost da se govor razume i da se govor produkuje (receptivni i ekspresivni). Mora se raditi paralelno na obe vrste sposobnosti. Uz to, važno je imati u vidu da je govor je u sprezi sa razvojem mišljenja i razvojem motorike. Ne može se raditi samo na jednoj karici bez rada na druge dve. Sva tri elementa moraju biti uključena, te je iz tog razloga odlično da u timu koji radi sa detetom budu logoped, psiholog i reedukator psihomotorike. 

3. Treba se obratiti logopedu kada ni sa dve godine nije progovorilo, ili ima svega par reči u rečniku. Isto tako, kada sa dve godine govori na nivou pojedinačnih reči, odnosno nema prostih rečenica (poput „Daj vodu“). 

4. Obratite pažnju na razumljivost govora. Do 3. godine govor bi trebalo da bude razumljiv a da rečnik sadrži barem 500 reči. 

5. Ako Vaše dete na uzrastu od 3 godine ima problem sa razlikovanjem roda, usvajanjem množine, padeža, ako ne koristi prideve, priloge, predloge, veznike, nije usvojilo zamenice; pogrešno koristi glagole, ili izostavlja pomoćni glagol u složenim glagolskim oblicima. 

6. Dete na uzrastu od tri godine treba da razume postavljena pitanja. 

7. Obratite pažnju da li vaše dete meša određene suglasnike (poput B i P, ili D i T, J i V, L i J itd.) da li pravilno izgovara glasove (i da li uopšte ima sve glasove). Važno je da se na vreme počne sa radom na pravilnoj artikulaciji, kako bi glas mogao da se automatizuje. Što duže čekate, veća je verovatnoća da će problem biti manje podložan korekciji.

Ukoliko imate bilo kakve sumnje vezane za razvoj govora Vašeg deteta, najbolje je da se posavetujete sa logopedom. Logoped će uraditi neophodne testove i utvrditi logopedski status deteta. Ne treba čekati da problemi budu isuviše očigledni svima u Vašoj okolini da biste detet odveli logopedu. 

Ne verujte kad Vam kažu da ste došli rano. Doći rano, za logopeda najčešće znači da ste došli tačno na vreme.