Nasilje je, nažalost, sastavni deo našeg sveta, naročito među decom. Ipak, u toj priči roditelji imaju veoma važnu ulogu - da spreče pojavu ovakvog ponašanja među decom. Oni imaju moć da podstiču pozitivne aspekte detetovog ponašanja i smanje količinu agresije. Dajući primer svojim ponašanjem, ali i putem razgovora i diskusije o lošem ponašanju, roditelj ima sposobnost da kod deteta stvori lepe, a iskoreni one loše i ružne navike. 

Izdvajamo nekoliko važnih saveta koji će roditeljima pomoći da nauče decu da ne treba da budu nasilna i da radije govore o svojim osećanjima.

Šta roditelji mogu da urade?

- Stvorite sa detetom odnos pun podrške i ljubavi. Na dnevnom nivou provodite vreme zajedno. 

- Podstičite lepo ponašanje pohvalama. 

- Jačajte detetovo samopouzdanje. Deca koja se osećaju dobro sama sa sobom lakše rešavaju problematične situacije u društvu.

- Postavite granice - nikada se ne tučemo niti vređamo rečima!

- Ne kažnjavajte dete batinama, već ih učite da loše ponašanje ima posledice.

- Dajte primer detetu - ne budite nasilni i budite strpljivi sa detetom. Naučite da kontrolišete sopstveni bes, a dete će upijati vaše ponašanje. Iskazujte osećanja rečima, i pokažite da je to najbolji način.

- U problemskoj situaciji budite smireni, uključite dete u diskusiju i radite zajedno kako biste rešili svaki konflikt. Kada sami ostanete smireni u napetoj situaciji i deca će naučiti da kontrolišu bes. 

- Razgovarajte sa detetom i pokušajte da razumete osećanja. Kada roditelj sluša, dete će lakše kontrolisati svoje agresivno ponašanje. 

- Ograničite detetu pristup nasilju putem medija. Objasnite da takve stvari koje vide imaju posledice i porazgovarajte o tome. 

- Ako dete sluša o nasilju na televiziji, dozvolite mu da ispriča svoja osećanja na tu temu. Poslušajte njihove strahove, tugu ili zbunjenost. 

- Razgovarajte o oružju kao nečemu opasnom i ne dozvolite detetu da dođe u posed istog. 

- Naučite ih toleranciji. Nemojte diskriminisati ljude koji su drugačiji. 

- Znajte gde vaše dete provodi vreme posle škole i pratite sa kim se druži.

- Čitajte sa svojim detetom.

- Identifikujte faktore rizika koji mogu dovesti do nasilnog ponašanja deteta.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za informisanje.