Svako dete se rađa jedinstveno. Pa kako da procenimo njegov razvoj? Deca uče da govore, hodaju, čitaju i pišu. Poremećaje učenja je teško definisati. Njihova klasifikacija direktno zavisi od sposobnosti deteta da uči. Zajedničko između svih poremećaja ove kategorije je odstupanje u obradi u jednom ili više područja mozga. Poremećaj učenja je neurorazvojni poremećaj koji stvara abnormalnosti na kognitivnom nivou koje ima biološko poreklo. Jednostavno rečeno, poremećaji učenja su kategorija poremećaja koji utiču na jednu sposobnost učenja i razmišljanja, što zauzvrat utiče na način na koji njihov mozak preuzima, koristi, skladišti i šalje informacije. Ovo nisu su mentalna retardacija i oštećenje mozga.

Šta je uzrok

Poremećaji učenja imaju jak genetski koren. Oko 50% ove dece ima roditelja, brata ili sestru ili člana šire porodice koji ima istu poteškoću. Procenjuje se da otprilike 10% – 12% dece ima specifične probleme u učenju, od kojih je 4,6% dece školskog uzrasta je identifikovano sa teškim invaliditetom. Poremećaji učenja se obično češće primećuje kod dečaka nego kod devojčica, odnos je 4:1. Svako oštećenje mozga ili psihološka bolest takođe može biti jedan od faktora. Određeni prenatalni faktori poput prevremenog porođaja, veoma niske porođajne težine, neuhranjenosti, zloupotrebe supstanci, takođe mogu biti uzroci. Ne postoji apsolutno jasan uzrok.

Ovo su uobičajeni poremećaji učenja, koji se mogu klasifikovati u 5 kategorija:

Poremećaj čitanja ili disleksija

Smetnja u čitanju utiče na proces čitanja deteta, što uključuje poteškoće sa tačnim ili tečnim prepoznavanjem reči, dekodiranjem reči, brzinom čitanja, prozodijom ili čitanjem naglas i razumevanjem pročitanog. To su i izvrtanje reči, fonetska konfuzija, spora brzina čitanja, zamena i pogrešan izgovor itd.

Poremećaj pisanog izražavanja ili disgrafija

Učenici sa disgrafijom imaju jake verbalne veštine, ali loše veštine pisanja, slučajnu interpunkciju i pravopisne greške, nečitko pisanje, nedovršene reči ili slova, zgrčen ili neobičan hvat olovke, otežano prepisivanje ili pisanje, nedoslednosti u pisanju. Oštećenje je zbog greške u procesu, a ne zbog bilo kakvog fizičkog problema. Na primer, nedosledni razmaci između reči i slova, mešanje štampanih i pisanih slova, prekomerno brisanje itd.

Matematički invaliditet ili diskalkulija

Ovo uključuje poteškoće u učenju različitih matematičkih pojmova kao što su količina, mesto, vrednost i vreme, teškoće pri pamćenju matematičkih činjenica, organizovanje brojeva i organizacija stranica. Na primer, mešanje brojeva, poteškoće u ređanju objekata na osnovu njihove veličine ili oblika, poteškoće u prpisivanju brojeva, teškoće u rasuđivanju itd.

Neverbalna smetnja u učenju

Neverbalne smetnje u učenju se često manifestuju u motoričkoj nespretnosti, lošim vizuelno-prostornim veštinama, problematičnim društvenim odnosima, poteškoćama sa matematikom i lošim organizacionim veštinama.

Poremećaji govora i slušanja

To su poremećaji koji uključuju poteškoće sa pamćenjem, društvenim veštinama i izvršnim funkcijama kao što su organizacione veštine i upravljanje vremenom

Uticaj poremećaja učenja

Česti su neuspesi deteta u različitim oblastima akademskog života. Te veštine su primetno ispod očekivanog ishoda tog uzrasta i ovo oštećenje utiče na dnevnu rutinu deteta. Simptomi se razlikuju po intenzitetu i mogu postati primetni samo kada zadaci, zahtevi za tim veštinama prevazilaze mogućnosti deteta.

Dete je inteligentno, ali nije u stanju da se nosi sa sledećim akademskim očekivanjima:

  • Pogrešno piše 'on' kao 'no', '14' kao '41'.
  • Ima veoma kratak raspon pažnje
  • Oduševljeno je zbog završetka zadatka, ali uradi ga sasvim pogrešno.
  • Ima poteškoće sa pamćenjem relativnih pojmova kao što su danas, juče i sutra
  • Može da zapamti imena svih likova iz crtanih filmova, ali ne pamti matematičke tabele
  • Ne možete da izvrši matematičke proračune na papiru ali će vam dati odgovor usmeno
  • Izostavlja, dodaje ili preskače reči tokom čitanja
  • Ima nagle promene raspoloženja

Dijagnostikovanje

Dijagnostikuju se pomoću psihometrijskog testiranja. Ove procene vrši obučeni klinički psiholog, kroz niz testova da bi došli do konačne dijagnoze.

Lečenje

Smetnje u učenju se mogu uspešno menjati. Bira se multidisciplinarni pristup koji uključuje psihologa, defektologa, radnog terapeuta, psihijatra i pedijatra. Koriste se specifične strategije intervencije kako bi se pomoglo učenicima da postignu uspeh u oblastima čitanja, pisanja i matematike u zavisnosti od težine poremećaja. Ako se smetnja u učenju ne otkrije rano, pravilno dijagnostikuje i ne leči efikasno, to daje prostor dodatnim emocionalnim poteškoćama. Dete može doživeti tugu, frustraciju, razočaranje zbog čega se roditelji osećaju nesposobnim i bespomoćnim.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Mama pokazala kako se dete igra u blatu TikTok/ cleidianeolivei19