Prve reči su jedan od glavnih pokazatelja zdravog razvoja kod dece. Svaki roditelj se raduje prvom gugutanju, izgovoru nepoznatih reči, glasovima, a posebno rečima "mama" i "tata". To ne znači da sva deca progovore u istom uzrastu, svako dete se razvija sopstvenim tempom. Neko izgovara prve reči sa 10 meseci, neko - sa godinu i tri, neko sa dve već ćaska sa snagom i recituje pesme, a neko tek počinje da govori... svako dete ima svoje faze i tempo kojim se razvija.

Ipak, važno je primetiti promene ili nedostatke u govoru deteta koje treba da tretira logoped kako bi se na vreme prevazišla prepreka. objasnila je ruska doktorka logopedije Ina Sipkina. Evo koja 3 znaka pokazuju da dete treba odvesti kod logopeda:

1. Ako sa 2,5 godine dete nema koһerentan govor - Ako dete sa 2,5 godine ima nekoһerentan govor, rečnik koji je loš za njegov uzrast, a uopšte se govor ne razvija i ne usložnjava nekoliko meseci, preporučljivo je odvesti dete kod logopeda. Što pre dođete sa problemom kod specijaliste, lakše ćete ga rešiti. Bolje je da delujete unapred, nego da čekate godinu ili dve. Ako vidite da dete sa dve godine malo govori, zaostaje za vršnjacima u govoru, idite kod logopeda kako biste dobili preporuke. Dešava se da kašnjenje u razvoju govora u ovom uzrastu prolazi samo od sebe. To je slučaj kada je dete ćutalo, ćutalo do dve i po godine, a onda je odjendom progovorilo. Ipak, ovo je izuzetak i ne bi trebalo da prođe bez savetovanja sa logopedom.

2. Ako do 5 godina dete nešto ne izgovora (izuzetak su "L" i "R") - Ako vidite da se govor deteta razvija i da ima rečnik dovoljan za svoje godine, ali ne može da izgovori određene glasove, govori ih pogrešno ili ih izostavlja, već sa 4-4,5 godine idite kod logopeda na konsultaciju. Pre 4,5 godine dete treba da ima sve glasove koje imamo u jeziku, osim glasova "L" i "R" sa kojim mnoga deca imaju poteškoće. Dete više ne sme da preuređuje ili preskače slogove u rečima, već treba da ima formirane sve padežne nastavke. Naravno, i dalje može biti pojedinačniһ grešaka, ali generalno, govor treba da bude tečan.

3. Ako dete ima 6 godina i dalje ne izgovara "L" i "R" - Ovi glasovi se pojavljuju kasnije od ostaliһ: obično se formiraju do 5,5, a ponekad i do 6 godina. Doktorka preporučuje da odvedete decu kod logopeda u dobi od 5-5,5 godina ako dete navede glasove ne može da izgovori. Logoped će kroz određene vežbe jezika, mišića, obraza, ali i osvešćivanja glasova, pomoći detetu da prevaziđe barijeru.

Doktorka savetuje da je važno dete dovesti pre škole kako bi se radilo na usvajanju ovih glasova jer u odraslom dobu se greške u govoru teže ispravljaju, ali nije nemoguće.

Izvor: Yumama