Na našem Instagram profilu, pratioci su ove nedelje imali mogućnost da postave pitanja logopedu Nataši D. Čabarkapi, koja je vrlo rado odgovorila na njih.

Brojna pitanja su stigla, roditelji su iskoristili mogućnost da im veliki stručnjak iz oblasti logopedije pomogne da reše problem koji imaju sa decom, a Nataša je vrlo koncizno odgovorila i sigurni smo, dosta pomogla.

Iako je bilo dosta sličnih pitanja, Čabarkapa je izdvojila različita kako bi mogla da zahvati što više problematike. Evo odgovora na vaša pitanja:

1. Dete ima dve i po godine i ne sastavlja rečenice tipa 'mama, gladan sam', 'mama, hoću napolje', šta može da bude razlog?

Moj savet je da dete odvedete kod logopeda kako bi procenio detetov govorno - jezički razvoj. S obzirom da vaše dete ima 2.5 godine i ne sastavlja dvočlane ili tročlane rečenice razlog može da bude u siromašnom rečniku tj. da aktivni detetov rečnik nema dovoljan fond reči sa kojima bi sklapao rečenice. Zato je potrebna logopedska procena kako bi se znao razlog nesklapanja rečenica i tada napraviti predlog šta je potrebno raditi sa vašim detetom.

2. Do koje godine se može tolerisati ako dete ne zna da izgovara glasove L i R?

Artikulaciona baza svih 30 glasova bi trebala da bude završena do pete godine. Sve posle toga spada u patološki izgovor. Glas R je vibrant tj. za njegov pravilan izgovor jezik mora da ima adekvatnu vibraciju, dok za glas L jezik mora da bude dovoljno pokretljiv da se podigne gore. Takođe, ova dva glasa su bitna da se tačno izgovaraju jer su bitni za usvajanje procesa čitanja i pisanja i zato je važno da se što pre koriguju.

Logoped, slovo R, dete
Shutterstock Dečak uči da kaže slovo R

3. Da li je prevremeno rođenoj bebi (29 nedelja 850 g) potreban logoped?
Ona sada ima 18 meseci i zna da izgovori 3 reči.

Kada je u pitanju prevremeno rođena beba potrebna je sveobuhvatna stimulacija. Šta to znači? Psihomotorna- da se ojačaju mišići (vrata, trupa i nogu) kao i gudnog koša kako bi dete imalo jačinu vazdušne struje koja mu pomaže u progovaranju i napredovanju. Ima 18 meseci i tri reči u svom vokabularu što je malo za njegov uzrast. Potrebo je da ima od 10 do 15 reči koje funkcionalno koristi. Rečnik treba da prati i razumevanje naloga koji mu se daju.

4. Da li je u redu da dete uporedo učimo ćirilicu i latinicu, kao i srpski i engleski jezik?

Učenje stranog jezika i učenje latinice ili ćirilice nemaju veze jedno sa drugim. Idemo redom. Strani jezik pored usvojenog maternjeg jezika i usvojene artikulacione baze može da se uključi sa petom godinom ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi. Pisanje latinice se usvaja u drugom razredu što znači prvo usvajamo ćirilicu (štampanu pa pisanu), kada je dete to savladalo prelazimo na štampanu i pisanu latinicu. Hronologija mora da postoji jer ukoliko se preskoče koraci može da se desi "zabuna u detetovoj glavi" tj. mešanje ćiriličnog pisma sa latiničnim.

Dete, knjiga, učenje, čitanje
Shutterstock 

5. Moje dete ima 19 meseci, jako slabo govori ali razume sve naloge, da li imamo razloga za brigu?

Da, imate razlog za brigu. Dete ovog uzrasta mora da ima od 150 do 200 reči u svom rečniku, da razume jednostavne i složenije naloge, da kaže kako se zove i koliko ima godina. Vaše dete razume naloge što znači da je pasivni rečnik bolji u odnosu na aktivni.
Ovde je savet da se obratite logopedu kako bi vam dao dalji savet šta je potrebno raditi sa detetom i na koji način uz verbalnu stimulaciju obogatiti ovaj aktivan rečnik.

6. Kako se kod dece uzrasta 6,5 godina leči lambdacizam?

Artikulacioni poremećaj lambdacizam je nepravilan izgovor glasa L. Predpostavljam da dete ne može da podigne jezik gore jer je za pravilan izgovor tog glasa to potrebno. To nam govori da je slaba orofacijalna regija tj. da je muskulatura artikulacionog aparata u hipotoniji. Potrebno je vežbati vežbe oralne praksije. Tek kada dete uspostavi kontrolu svoga jezika i usmeri ga na gornje nepce iza zuba onda počinjemo rad na postavljanju glasa i njegovoj automatizaciji. Ovaj problem morate raditi sa logopedom koji će uraditi vežbe, postavljanje glasa i automatizaciju a vi kući vežbati i ispravljati svoje dete da ga govori ispravno.

Već u ponedeljak imaćete mogućnost da na našem Instagram profilu postavite nova pitanja i rešite vaše dileme, a naredne nedelje na vaša pitanja odgovaraće pedagog Nevena Toskić.

(Yumama/Dr Nataša D. Čabarkapa)

Logoped Nataša D. Čabarkapa
ANDRIC STEFAN/STE.PHO Logoped Nataša D. Čabarkapa