Kada rodite bebu biće mnogo priče o tome na koga liči, da li ima vaše oči ili tatine, upoređivaće je sa svih strana, ali ono što nauka kaže je da deca inteligenciju nasleđuju od majke.

Majčini geni mogu da odrede koliko će deca biti pametna, dok otac ne utiče na nivo njihove inteligencije, pokazala su istraživanja. Žene imaju veću verovatnoću da prenose gene inteligencije svojoj deci jer se nose na X hromozomu i žene imaju dva takva hromozoma, dok muškarci imaju samo jedan.

Veruje se da je inteligencija među uslovljenim genima koji moraju da potiču od majke, a laboratorijske studije koje su koristile genetski modifikovane miševe, otkrile su da su oni sa dodatnom dozom majčinog gena razvili veće glave i mozgove, ali su imali mala tela. Oni sa dodatnom dozom očevih gena, imali su mali mozak ali veće telo.

Istraživači su identifikovali ćelije koje sadrže samo majčine ili samo očeve gene u šest različitih delova mozga miša koji kontrolišu različite kognitivne funkcije, od navika u ishrani do pamćenja.

Ćelije sa očevim genima akumulirani su u delovima limbičkog sistema, koji je uključen u funkcije kao što su seks, hrana i agresije. Međutim, istraživači nisu pronašli nikakve očinske ćelije u moždanoj kori, gde se odvijaju najnaprednije kognitivne funkcije, kao što su rasuđivanje, misao, jezik i planiranje.

Dete, knjiga, učenje, čitanje
Shutterstock Dečak i knjige

Istraživanje jasno pokazuje da genetika nije jedina odrednica inteligencije - procenjuje se da je samo 40 do 60 odsto inteligencije nasledno, ostali deo zavisi od okoline.

(Yumama)