Studija iz 2017 naglasila je da deca do četrnaeste godine života nisu u stanju da sama prelaze ulicu sigurno kao odrasli, jer se njihova vizuelna procena i motoričke sposobnosti još uvek razvijaju.

Istraživači su uradili simulaciju saobraćaja i pokazali da se nesreće dešavaju oko 8 posto kod šestogodišnjaka i oko 2 posto kod dvanaestogodišnjaka. Tek kada su u pitanju adolescenti, tada nema nikakvih incidenata.

"Neki ljudi smatraju da su mlađa deca u stanju da se ponašaju kao odrasli kada prelaze ulicu", kaže profesor Džodi Plumert.

Profesor je ustanovio da mlađa deca ne umeju lepo da procene razdaljinu u saobraćaju kada krenu da prelaze ulicu, zbog čega dolazi do nesreća.

Sposobnost percepcije (da dete proceni koliko brzo se kreće automobil i koliko je udaljen od drugog) i motoričke sposobnosti (koliko brzo dete može da kroči na put nakon što je auto prošao) imale su uticaja na nesreće.

Upravo zbog toga, savet je da deca budu strpljiva i da prelaze ulicu na mestima gde je saobraćaj mirniji.

Kako naučiti dete da bude sigurno na putu?

- Nikada ne dozvoljavajte detetu mlađem od osam godina da samo prelazi put.

- Kada se šetate sa detetom, uvek vi budite do ivičnjaka.

- Nikada ne dajte detetu da trči samo tamo gde ima mnogo saobraćaja.

- Budite sigurni da dete zna dokle je ivičnjak i da je važno da uvek zastane tu.

- Objasnite detetu šta je saobraćaj, da je put namenjen automobilima, a da je za pešake trotoar.

- Podstaknite dete da vam pomogne pri odluci kada je vreme da pređete ulicu.

- Uverite se da razume izraze 'stani' i 'kreni', kao i značenje boja na semaforu.

- Uvek prelazite na pešačkom prelazu kada idete sa decom.