Beba po rođenju postaje ličnost za sebe, a ono što odmah pokaže jeste i specifičan san. U prvim nedeljama one dosta spavaju, ali ne postoji jednostavna šema već je svaka beba za sebe i na roditeljima je da je isprate i nauče znakove kojima pokazuje da je vreme za spavanje.

Prilagodite se bebinom ritmu, a ne prilagođavajte bebu vašem ritmu. Ona je vođa a vi budite mudri pa vreme kada ona spava iskoristite da se i vi odmorite (koliko je to moguće). Normalno je da novorođene bebe više spavaju nego što su budne, ali postoje i izuzeci u kojima je bebama potrebno mnogo manje sna - od 9 do 19 sati u prva tri meseca.

Poželjno je da bebu od najranijeg uzrasta navikavate na buku i glasove tokom dnevnog odmora jer im u prvim nedeljama to sigurno ne smeta, a ako naviknu na strogu tišinu, kasnije ćete biti u problemu.

Postoje preporuke kada je spavanje beba u prvoj godini u pitanju. Stručnjaci su našli prosečnu formulu koja pokazuje koliko je bebi potrebno odmora noću i danju, koliko može sna da poveže noću ali i koliko spava ukupno u 24 sata, pa pogledajte:

Od rođenja do 6. nedelje - Broj odmora danju varira, a spavanje traje od 30 minuta do 4 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže do 4 sata sna, a ukupno joj je potrebno 14-17 sati sna u toku 24 sata.

2 meseca - Broj odmora danju je od 3 do 5, a spavanje traje od 30 minuta do 3 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže do 6 sata sna, a ukupno joj je potrebno 14-17 sati sna u toku 24 sata.

3 meseca - Broj odmora danju je od 3 do 4, a spavanje traje od 30 minuta do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 6 do 8 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

Beba, spava, igračka
Shutterstock Beba spava sa igračkom

4 mesec - Broj odmora danju je od 2 do 3, a spavanje traje od 1 do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 6 do 8 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

5-6 meseci - Broj odmora danju je od 2 do 3, a spavanje traje od 1 do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 10 do 11 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

7-8 meseci - Broj odmora danju je 2, a spavanje traje od 1 do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 10 do 12 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

9 meseci - Broj odmora danju je 2, a spavanje traje od 1 do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 10 do 12 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

10-12 meseci - Broj odmora danju je 2, a spavanje traje od 1 do 2 sata u komadu. Noću je moguće da bebe poveže 10 do 12 sata sna, a ukupno joj je potrebno 12-16 sati sna u toku 24 sata.

(Yumama)