Postoji nekoliko bitnih prekretnica u prehrambenom razvoju i odgoju deteta, poput prelaska sa isključivo mlečne na krutu hranu, pokušaja hvatanja zalogaja prstićima, žvakanja hrane, samostalnog hranjenja kašičicom, stvaranje sklonosti prema određenim vrstama hrane i na kraju u potpunim ovladavanjem tehnike samostalnog hranjenja.

Šta se događa u prvoj prekretnici u prehrambenom razvoju deteta?

Nakon četiri ili više meseci hranjenja isključivo majčinim mlekom ili mlečnom formulom dolazi razdoblje uvođenja novih namirnica. Idealan period za uvođenje krute hrane je u uzrast od 4 do 6 meseci života.

Beba, hrana
Shutterstock Beba jede

Do tada se davanje krute hrane smatra rizičnim zbog nemogućnosti gutanja, postoji opasnost od udisanja hrane, odnosno ulaska u disajne putove.

Između trećeg i četvrtog meseca dete obično gubi isključivi refleks sisanja koji podrazumeva da izbacuje iz usta sve što nije bradavica.

Ne postoji neki poseban datum koji treba odrediti za uvođenje kašastih nemlečnih obroka. Ipak, stručnjaci su definisali vremenski interval između navršenih 16 i 25 nedelja života. Što znači da nije preporučljivo bebi dati kašice pre 17 nedelje. Dok od 26 nedelje se podrazumeva da bebica već uveliko jede takvu vrstu obroka.

Ako je dete spremno za krutu hranu dodatno će ukazati sledeće:

- Zanima se za hranu koju jedu roditelji.

- Zadržava u potpunosti hranu u ustima.

- Guta hranu bez pljuckanja.

-Želi sve više mleka ili postaje nezadovoljno unosom samo mleka.

(Yumama)