Intolerancija na laktozu predstavlja stanje u kome je onemogućeno razlaganje, varenje lakoze, za šta je potreban enzim laktaza. U tankom crevu, uz pomoć laktaze, laktoza bi se trebala razložiti.

Ukoliko se kod bebe ili starijeg deteta javi intolerancija na laktozu, to nam govori o tome da laktaze nema u dovoljnoj količini, ili možda uopšte. Takođe postoje i druga stanja kada se može javiti intolerancija na laktozu o kojima će biti reči.

Alergija na proteine kravljeg mleka je alergijska reakcija, kao što joj ime kaže, tačnije reakcija imunog sistema na proteine iz kravljeg mleka, naročito kazein koji se ne može adekvatno svariti u bebinim crevima, pa u najvećem broju slučajeva prolazi polusvaren ili pak nesvaren što može uzrokovati pojavu tegova, pa i krvi u stolici.

Kod intolerancije na laktozu usled nedostatka enzima laktaze, neadekvatno je varenje laktoze u tankom crevu, pa nesvarena laktoza dalje nastavlja svoju putanju do debelog creva. U debelom crevu je razlažu crevne bakterije što dovodi do stvaranja gasova i kiselosti.

Upravo taj proces dovodi do nastanka sledećih tegoba:

- Nadostosti

- Gasova

- Proliva

- Mučnina

Najčešće se tegobe dešavaju po obroku, 30-ak minuta do 2 h koliko je potrebno da laktoza proputuje svoj put do debelog creva i da organizam odreaguje.

Intolerancija na laktozu može biti urođena kod deficita enzima lataze, može se ispoljiti kod odraslih, gde tokom godina dolazi do smanjenja enzima laktaze, a može biti prisutna i kod drugih stanja.

Vrlo često može biti tzv. Sekundarna intolerancija kod nekih stomačnih tegoba, npr. stomačnih virusa, ili nekih infencija creva.

Kod takvih tegova, npr. stomačnog virusa dolazi do oštećenja sluzokože creva, i potrebno je određeno vreme da bi se stanje stabilizovalo. Nekada je to 4 nedelje i više kod mlađe dece, nekada i kraće vreme kada su u pitanju starija deca.

Takođe može biti česta kod prevremeno rođene dece zbog nezrelosti organizma, odnosno creva.

O lečenju, tretmanu i načinu dokazivanja intolerancije na proteine kravljeg mleka savet je da se obratite izabranom pedijatru ili gastroenterologu, koji će pregledati dete, uraditi testove i predložiti tretman lečenja.

Vrlo često slušamo mleku bez laktoze, čak i od odraslih koji imaju taj problem.

Šta je zapravo formula bez laktoze i kome je namenjena?

Formula bez laktoze, takozvana LF (lactose free ) je formula namenjena bebama koje su intolerantne na laktozu. Umesto šećera laktoze sadrži maltodekstrsin. Namenjena je deci koja su intolerantna na laktozu, odnosno imaju urođeni problem nedostatka laktaze, ali i deci koja imaju taj problem npr. nakon stomačnih virusa. Tada se zbog vremena koje je potrebno za obnavljanje crevne sluznice savetuje upotreba LF formule i izvesno vreme nakon prestanka tegoba, o čemu će Vas informisati i pedijatar.