Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

07. 2017. - Dileme nezaposlene trudnice: Koliku novčanu naknadu mogu da očekujem za vreme porodiljskog odsustva?

Trudnica sam u trećem mesecu. Zanima me nekoliko stvari. Za sada sam na birou kao nezaposleno lice i ne primam nikakvu finansijsku pomoć. Ako bih ostala nezaposlena, koliku pomoć mogu očekivati od države kad se porodim u januaru ...

Kako bi to izgledalo kada bih bila prijavljena na poslu ali ne na duže od 6 meseci, naravno, zanima me koliki procenat od plate bih dobijala i u kom slučaju je 30% od plate a u kom slučaju ide veći procenat, kako se to računa?

Moram hitno doneti odluku i delati. Ne znam šta mi je najpametnije, da li da ostanem nezaposlena i čekam pomoć države i koliko bi to bilo ili da se prijavim na posao ali na 3 meseca ili malo više, u zavisnosti od procenta koji bih posle primala kad se prijavim na trudničko odnosno porodiljsko.

Molim Vas za informacije i unapred hvala za sve.

Buduća majka

ODGOVOR 

Poštovana Valentina, 

Vi ste ovde postavili Više od jednog pitanja pa da krenemo redom sa odgovaranjem na ista. 

1. Ukoliko ostanete nezaposleni: 

Zahteve za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanja  nezaposlena porodilja podnosi u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od šest meseci od dana rođenja deteta Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45.

O pravu se odlučuje rešenjem. Ukoliko ste iz drugog grada obratite se organu gradske uprave u Vašem mestu prebivališta. 

2. Ukoliko odlučite da se zaposlite naknada za porodiljsko odsustvo: 

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata, samo ukoliko u smislu prethodnog teksta porodilji pripada pun iznos naknade.

3. Ukoliko odlučite da se zaposlite naknada za trudničko odsustvo: prvih 30 dana troškove bolovanja snosi poslodavac, a nakon toga država. 

Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, ali je za prvih 30 dana to 100% proseka u prethodnih 12 meseci koji se računa na osnovu ukupne zarade, a od 31. dana 100% tromesečnog proseka od osnovne zarade uvećane za minuli rad.

Da bi trudnica ostvarila pravo na naknadu zarade od Fonda mora da radi 3 meseca neprekidno ili 6 meseci sa prekidima u prethodnih 18 meseci kod istog ili drugog poslodavca pre otvaranja bolovanja i da su joj u ovom periodu izmireni doprinosi po osnovu rada.

Bitno je navesti da je neophodno da razumete da je različit obračun za porodiljsko odsusustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i za odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće . 

Takođe, bitno je da znate da je odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće samo mogućnost koju da bi ostvarili potrebno je da postoje određeni medicinski razlozi zbog koga bi Vi bili upućeni na odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće, dok je porodiljsko odsustvo ono odsustvo koje je je Vaša obaveza odnosno morate isto “otvoriti” u zakonskom roku. 

Bojana Bogojević 

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom 

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Najnovije

Vesti

Porodica