Kada vaspitavamo dete, uvek se trudimo da radimo ono što nam se, bar u tom trenutku, čini najbolje. Ipak, kada su tvrdoglavi, nekada možemo praviti pogrešne korake, a da toga nismo ni svesni.

Terapeutkinje Kristin i Deana rekla su da mnogi roditelji prave jednu veliku grešku - kada ne žele da krenu kući, roditelji im kažu kako će ih ostaviti tamo. One ističu da ovo nije nimalo dobro.

"Šetate se sa detetom, ali morate da krenete kući kako biste spremili večeru, beba koja je u kolicima plače, a starije dete želi još da se igra. Uprkos molbama, ono i dalje odbija da krene", počele su one. Većina roditelja ima običaj da, iz očaja, kaže baš sledeće reči: "Onda ću otići kući bez tebe."

"Kada ovo kažemo detetu, mi mu zapravo poručujemo da njegov ostanak u parku nije važan. Ovako mu govorite kao da ćete ga zaista u nekom momentu života ostaviti, a to je malom detetu mnogo strašna stvar", objasnile su one.

One su, umesto ovoga, predložile 4 koraka. "Prvo kažite da vidite kako mu je zabavno. Posle toga recite da je teško krenuti kada ti je negde mnogo lepo. Treći korak je da kažete detetu da je ipak vreme da se ide kući. Poslednje - predložite detetu neku interesantnu aktivnost kod kuće", predložile su.

Važno je da ne pretite detetu, već da ostanete pribrani. Roditelji su lepo reagovali na njihovu ideju, a jedan od komentara je bio: "Sada se osećam loše, ovo stalno govorim deci." Neko je, ipak, istakao da je ovo teško primenljivo u stvarnosti.