U Srbiji će biti osnovana banka reproduktivnih ćelija i tkiva, u kojoj će se čuvati i embironi, utvrđeno je Zakonom o postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, koji je usvojila Skupština Srbije.

To će omogućiti bračnim i vanbračnim partnerima, ženama bez partnera ili pojedincima da čuvaju svoje polne ćelije za buduću potpomognutu oplodnju, koja će tako biti dostupnija onima koji žele potomstvo, a koja će pomoći i u borbi za demografski oporavak zemlje.

Taj propis utvrđuje pravila rada i državnih i privatnih klinika, takozvanih centara za biomedicinski potpomognutu oplodnju, banaka darovanih reproduktivnih ćelija i embriona, uprave za biomedicine i inspekcijske službe.

Precizno su definisani postupci dobijanja, obrade, ispitivanja i raspodele reproduktivnih ćelija, njihovog produženog čuvanja, pravila njihovog uvoza i izvoza, mere nadzora i inspekcije u centrima koji se bave potpomognutom oplodnjom.

Supružnici ili vanbračni partneri imaju mogućnost darovanja embriona koji su nastali u postupku vantelesne oplodnje, a od kojih su odustali, uz obavezno sprovođenje jasne procedure.

Ta procedura podrazumeva pristanak oba supružnika, odnosno vanbračna partnera za davanje embriona, kao i pravno i psiho-socijalno savetovanje.

Darivanje reproduktivnih ćelija ili embriona je dobrovoljno, a neće se naplaćivati parovima koji ih budu koristili za dobijanje potomstva.

Pravo na čuvanje reproduktivnih ćelija, odnosno tkiva imaće i maloletnici za koje postoji opasnost da će trajno ostati neplodni zbog medicinskih razloga.

Kada je reč o zamrzavanju embriona, taj postupak bi trebalo neposredno da smanji stopu blizanačkih trudnoća, koja sa sobom nosi povećan rizik po majku i plod, s obzirom na to da će parovi imati mogućnost da čuvaju embrione iz prethodnih pokušaja vantelesne oplodnje.

Tako se parovi mogu odlučiti za vraćanje manjeg broja embirona prilikom prvog postupka vantelesne oplodnje, a da preostale zamrznu i iskoriste u narednom postuku.