Matične ćelije su osnovne ćelije krvi i imunog sistema, nediferencirane su i multipotente, što znači da njihove jedinstvene osobine omogućavaju organizmu da doslovno regeneriše oštećene ćelije i organe.


Upotreba matičnih ćelija danas može pomoći u mnogim terapijama.

Dijabetes melitus tip I, gde postoji apsolutni nedostatak insulina, u dogledno vreme najverovatnije može biti rešen uz pomoć matičnih ćelija, dobijenih iz pupčanika.


Dosadašnja istraživanja pokazala su da je njegovo lečenje matičnim ćelijama moguće jer one mogu da pospeše stvaranje insulina. Odnosno, matične ćelije iz pupčane krvi modifikuju ćelije imunog sistema (T-limfociti) kod ljudi koji boluju od dijabetesa tip I i podstiču pankreas da počne da proizvodi insulin, pritom smanjujući količinu insulina koju pacijent ubrizgava.

Prednost matičnih ćelija je u tome što su slabo imunogene, zbog čega nema opasnosti za njihovo odbacivanje i povratak bolesti, tako da se sve više roditelja odlučuje za njihovo izdvajanje iz krvi pupčanika i čuvanje u bankama matičnih ćelija.

www.futurehealthbiobank.rs