Povišen šećer u krvi predstavlja sve češću pojavu kod ljudi širom sveta. Loša ishrana i životne navike su uzročnik pojave dijabetesa, što može uticati na različite segmente zdravlja. 

Ukoliko žena pre trudnoće ima dijabetes, to može ugroziti plod, ali i samu trudnicu, stoga je važno lečiti ove probleme na vreme. 

Dijabetes u trudnoći može biti PREGESTACIJSKI (pre začeća) i GESTACIJSKI (kada se prvi put pojavi tokom trudnoće).

Pregestacijski dijabetes pre začeća i tokom prvog meseca trudnoće može dovesti do srčanih i neuroloških promena ploda (urođenih anomalija). Rizik od pobačaja je, u ovakvoj situaciji, povećan.

Kako bi se sprečili problemi i kako bi trudnoća bila zdrava, važno je pratiti stanje pre trudnoće i postići dobru glikoregulaciju pre samog začeća. 

Gestacijski dijabetes je prolazno stanje i javlja se kod malog broja trudnoca. Najčešće se javlja u periodu između 24. i 28. nedelje trudnoće. U najvećem broju slučajeva on se dijagnostikuje testom opterećenja glukozom (OGTT).

Zašto nastaje gestacijski dijabetes?

Normalne vrednosti glikemije tokom trudnoće su

: - pre obroka manje od 5,3 mmol/L- sat nakon obroka manja od 7,8 mmol/L- dva sata nakon obroka manja od 6,7 mmol/L- kao i HbA1c manji od 6%. 

Gestacijski dijabetes nastaje usled hormonskih i metaboličkih promena koje se javljaju tokom trudnoće, jer se tada pojačano luče progesteron, estrogen, kortizol, prolaktin i humani placentarni laktogen. Oni dovode do insulinske rezustencije, što sprečava delovanje insulina i unošenje šečera iz krvi u ćelije. 

Kada insulin ne obavlja svoju funkciju, količina šećera u krvi se povećava, te se prenosi putem posteljice do ploda. Povišena glukoza u krvi bebe dovodi do većeg rasta fetalnih ćelija i makrosomije (povećana telesna težina deteta). Samim tim, dolazi do većih komplikacija tokom trudnoće, na porođaju, ali i posle porođaja.

Kako se leči gestacijski dijabetes?

Čim se ustanovi gestacijski dijabetes, važno je odmah reagovati.

Pravilna ishrana je u ovom slučaju od krucijalne važnosti. Izbalansirana ishrana, sa smanjenim unosom industrijskih šećera je važna, a trudnica mora održavati optimalnu telesnu težinu. 

Određeni broj majki će morati da prima insulin. 

Takođe, važno je redovno pratiti količinu šećera u krvi, jer nekada može doći do hipoglikemije (pada šećera), što potom može dovesti do male porođajne težine bebe. Te bebe kasnije u životu imaju povećan rizik od gojaznosti, dijabetesa i visokog krvnog pritiska.

Šta se dešava sa majkom posle porođaja?

Kod žena koje su imale gestacijski dijabetes, šećer u krvi se nakon porođaja normalizuje. 

Važno je posle porođaja redovno pratiti vrednosti šećera u krvi, a nakon 6-12 nedelja uraditi OGTT (test opterećenja glukozom).

Kako su istraživanja pokazala, mnoge žene sa gestacijskim dijabetesom imaju sklonost ka ovom problemu kasnije, stoga je važno održavati telesnu težinu, brinuti se o sopstvenoj ishrani i i zdravom načinu života.

Pročitajte i...