U Srbiji su sve više popularn imena koja imaju moćna značenja i u sebi sadrže najlepše osobine. Upravo je to jedan od razloga zašto su upravo ova četiri imena na slovo D jedna od najčešće davana na našim prostorima.

Dalibor: smatra se da su dečaci koji nose ovo ime zaštićeni od velikih rizika u životu, te da će zahvaljujući dobro osmišljenoj strategiji zasnovanoj na pronicljivosti i mudrosti uvek uspevati da izađu kao pobednici, bez direktnih sukoba.

Damjan: značenje je – "onaj koji daje"; "onaj koji je nesebičan"; "onaj koji je plemenit"; "muškarac koji je ukrotitelj"; ili pak "onaj koji je sposoban da nekoga pripitomi"; "blaga osoba"; "pitom i miroljubiv čovek".

Danilo: U našem podneblju je postojala pretpostavka da je ime Danilo poteklo od imenice "dan" te je davano muškim potomcima koji su rađani ili danju, ili na neki važan dan odnosno bitan datum u verskom ili bilo kom drugom smislu.

Dimitrije: "onaj koji je rođen da vlada"; "osoba koju je podarila zemlja"; "onaj koji je dar"; "osoba koja je poslata da srećno hoda zemljom"; "čovek"; "onaj koji hoda zemljom"; "onaj kome je majka zemlja"; "onaj koji voli zemlju"; "osoba koja je sin zemlje"; "zemljoradnik".

(Yumama)