Ako razmišljate o imenu svog novorođenčeta i volite da znate njihova značenja, možda će vam dobro dođi ova lista imena koja su inspirisana anđelima.

Biranje imena za dete nikada nije jednostavno jer je svaki roditelj svestan da ga time obeležavaju za ceo život, ali ova predivna imena za dečake i devojčice mogu da vam budu dobra inspiracija.

Imena za devojčice inspirisana anđelima:

Anđa / Anđela / Anđelina / Anđelka– ova imena potiče od grčke reči "angelus", što znači anđeo;

Ariel – ime za devojčice i dečake, sa značenjem "božji lav";

Đina – kratka varijanta imena Anđelina;

Lejla – od hebrejske reči "laila" koja znači noć, ime je anđela noći

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica sa plavim očima

Imena za dečake inspirisana anđelima:

Anđelko - ime za dečake koje vodi poreklo iz grčke reči ‘angelus’, u značenju anđeo, glasnik

Gabriel / Gabrijel – ime znači "bog je moja snaga", arhanđeo koji je prenio vijest o rođenju Isusa

Mihailo / Mihajlo – anđeo koji je poveo u borbu protiv Sotone, značenje imena je "onaj koji je poput Boga"

(Yumama)