Pretpostavlja se da ime Boris, ima značenje "borac; junak; ratnik“, te je među Starim Slovenima obično davano onoj deci za koju su roditelji priželjkivali da budu "jaka; snažna; borbena i dobrog zdravlja“. Neke etimološke hipoteze o poreklu imena Boris, navode mogućnost da je ime skraćenica od slovenskog ličnog imena Borislav (odnosno složenice od reči "boriti se“; "borac“ i "slava“), kao i moguće poreklo imena od slovenske tj ruske reči za borca ili ratnika i vojskovođu.

Neke teorije navode i mogućnost porekla imena Boris iz arapskog ili turskog jezika, odnosno od imena Bogoris, a koje ima značenje – "vuk“ ili "brz“; "kratak“. 

Značenje imena Boris je pre svega u „prenesenom smislu“ – "onaj koji je rođen za borca“; "onaj koji se bori za sebe“; "onaj koji je junak i snažna osoba“; "onaj koji je dobrog zdravlja“; "osoba koja menja ćud“; "osoba koja je opasna kao vuk“; "naj koji je lukav ili snalažljiv“; "onaj koji je vrlo kratkog fitilja tj. onaj koji brzo reaguje“; „nestrpljiva osoba“; „brzopleta osoba“.

(Yumama)