Ime Bojana ima dvojako značenje, odnosno ona mogu biti sasvim različita i u suprotnosti jedno sa drugim.

Dakle, prema prvom objašnjenju, ime Bojana predstavlja „ženu koja je hrabra“; „osobu koja se baš bori i koja je istrajna“; „ženu koja je oličenje snage i nepopustljivosti“; „borca“; „ženu majku i ratnicu“.

Sa druge strane, manje popularno značenje ovog ženskog imena jeste ono koje potiče od glagola „bojati se“, te označava „osobu koja je strašljiva“; „ženu koja je kukavica“; „onu ženu koja olako posustaje“; „osobu koja beži od problema“.

devojčica.jpg
Shutterstock Beba

Za žensko lično ime Bojana, smatra se da je „izvedenica“ od muškog imena Bojan, te da ima istovetno poreklo i značenje (iz staro-slovenskog jezika), kao i da je najpopularnije u zemljama koje su u istorijskim vremenima ili danas bile naseljene stanovnicima slovenskog porekla.

Nadimci od imena Bojana su relativno retke, ali su najpoznatije među njima – Boka; Boki; Bojka; Bokica; te izvedena imena ženskog roda kao Borjana; Borjanka; Borka; Borislava; Borimirka ili Borika, ili pak muški oblici imena, a kakvi su Bojan; Bojko; Borko; Bogdan; Bokan; Boban ili Boško i Bobi.

(Yumama)