Zabavan ali ozbiljan zadatak svih roditelja je davanje imena svojim naslednicima. Treba zadovoljiti sve kriterijume, a često ni roditelji nisu usaglašeni sa izborom, pa zna da bude muke.

Ranije su se imena nasleđivala ili se mnogo više promišljalo o njegovom značenju, a manje o trendu. Deca su nosila ona imena za koja se verovalo da će da ih štite od zlih sila i nedaća kroz život. Danas je nešto drugačije, pa se imena daju prema trendu, popularnosti, u želji da budu internacionalna, kratka...

Ipak, postoje i neka imena za koja se veruje da imaju lošija značenja ili asocijacije na tugu, te ih toga treba izbegavati.

Dostana

Davalo se detetu u funkciji zaustavljanja daljeg rađanja u porodici gde je već bilo dovoljno dece.

Stana, Stanija, Stanica, Stanika

Slično kao i imena iznad, davala su se da bi prestalo rađanje ženske dece.

Vlasije, Vlajko

Vlasije je muško ime grčkog porekla i znači "strog", "grub", "trom".

Mama se igra sa sinom
Shutterstock Mama se igra sa sinom

Gorčin, Gorčilo

Ime izvedeno od osnove prideva "gorko", "gorčina", "gorak". Davalo se deci da se zaštitila od zlih duhova jer oni, kaže verovanje, zaobilaze "gorku" decu pošto im ne mogu nauditi.

Nenad

Ime nastalo od glagola "nadati se", sa negacijom, tj. "iznenaditi se"(misli se na neprijatno iznenađenje, neočekivanu i neplaniranu bebu). Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet "nenadano", "iznenada", kome se roditelji nisu nadali.

(Yumama)