Širom sveta, pa i u Srbiji vlada trend davanja egzozičnih i neobičnih imena deci. Nekada je naš čuveni pesnik Duško Radović, umeo da kaže da imena za decu treba odabrati tako kao da će se jednoga dana po njima baš možda i nazvati neka ulica, ali se danas to pravilo retko ko poštuje.

U poslednjih nekoliko godina su u Srbiji na primer popularna neka od sledećih imena, kojima roditelji uopšte ne znaju ni poreklo ni značenje, te ih daju jer su u trendu na svetskim top listama:

Alek – je ime koje je hebrejskog porekla, i ima značenje "onaj koji štiti ljude; zaštitnik", ali je svakako daleko od pravoslavnog imena, te se smatra da je ovo lično ime za dečake izvedeno od slavenskog imena Aleksandar ili Aleksej odnosno Aleksa;

Kozma – je muško lično ime koje je poreklom iz staro-grčkog jezika, te označava ime jednog od dva prosvetitelja (Kozme i Damjana), i ima značenje "onaj koji je pošten; častan; pristojan", te da se u našu zemlju prenelo pre svega iz bugarskog jezika;

Relja – sve popularnije muško ime na našim prostorima, koje nema podataka o jasnom poreklu i o značenju, pa se pretpostavlja da je poteklo od staroslovenskog imena Hrebeljan, i da ima jedno posve pretpostavljeno značenje "onaj koji stalno žuri napred; onaj koji hrli; onaj koji je brzoplet; nepromišljen, onaj koji je loše naravi, onaj koji je drzak; gord; sujetan; ohol; bezobziran";

Deca
Shutterstock Deca

Gal – je muško lično ime koje je u Srbiji dosta često, iako mu tačno etimološko poreklo nije pak i utvrđeno, a pretpostavlja se da je prevod odnosno značenje imena "onaj koji je mračan; crn; mrk; negativan; onaj kome je crna sudbina; onaj bez budućnosti; onaj koji nema perspektivu";

Naum – je muško lično ime koje je staro-grčkog porekla, te ima značenje od reči "nahum", te se prevodi kao "onaj koji je učitelj; onaj koji druge uči i savetuje", ali se može u vrlo i negativnom kontekstu protunačiti kao "osoba koja se pravi pametna; onaj koji svima pokušava da nametne svoju volju i stavove; onaj koji je tvrdoglav i koji je osion; onaj koji nameće svoju vladavinu";

Noa – jeste lično muško ime koje je dosta popularno u Hrvatskoj, ali kod nas se sve češće daje muškoj deci, te je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i ima značenje "ostatak; zaostatak; ono što je preostalo", a po Bibliji je ime Noa ime čoveka koga je Bog upozorio na "Potop" i koji je tada i spasao svet i ono što je od njega ostalo ponovo obnovio, lišeno greha i zla;

Dečak
Shutterstock Dečak

Lav – je muško lično ime staro-grčkog porekla, te označava onoga ko je "snažan; silan; hrabar; gord, ko je jak i uzvišen, ko je sujetan i ko želi da po svaku cenu vlada i upravlja";

Vid – je muško lično ime slovenskog porekla, koje je nizvcedenica od reči "vita" i ima značenje život, te se odnosi na "onog koji voli daživi; onog koji je živahan; onog ko je pun energije"; kao i „onaj koji ima sposobnost da predvidi budućnost; onaj koji uvek gleda unapred; onaj koji je vrlo vredan kao i sam očinji vid";

Jan – ime je koje potiče iz staro-hebrejskog jezika, ili pak od grkoih imena "Ioan, Iohan", i ima značenje "onaj koji je rođen kao Božji miljenik; onaj koji je Bogu mio; onaj koji je uzvišen; mio i drag".

(Yumama)