Pre nego što objavite fotografije svoje dece na društvenim mrežama, trebalo bi da budete svesni da narušavate privatnost deteta i da to nosi izvesne rizike.

Roditelji gotovo u svim situacijama fotografišu decu, bilo da su na odmoru, ulici, kod kuće i sa ponosom te slike žele da pokažu svojoj rodbini i prijateljima. Ova lepa namera da predstave razvoj svoje dece bližem i širem krugu prijatelja nosi rizike od zloupotrebe. Pri ovome ne treba zaboraviti i dečje pravo na privatnost, jer prema članu 16. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, svako dete ima pravo na privatnost.

Kada su fotografije objavljene na internetu, one se lako i brzo mogu distribuirati, treće lice ih može preuzeti i koristiti. Budite oprezni sa navodno bezazlenim slikama koje prikazuju decu u pelenama, pidžamama ili kupaćim kostimima. Ove slike se mogu zloupotrebiti u seksualizovanim kontekstima. Ruganje, podsmevanje i maltretiranje preko interneta mogu da izazovu fotografije koje prikazuju decu u neprijatnim, uznemirujućim ili intimnim situacijama.

Da bi deca naučila kako da odgovorno rukuju ličnim i osetljivim podacima i informacijama, važno je da roditelji i vaspitači sami daju dobar primer. Zato razmislite i o svom ponašanju kada se bavite postavljanjem slika i ne objavljujte nesmotreno slike svoje dece. Ovo se odnosi na slike koje prikazuju decu u neprikladnim situacijama, golu ili poluobučenu. Pored toga, preporučljivo je ne objavljivati slike koje sadrže lične podatke deteta, kao što je lokacija deteta i koje daju mogućnost da se izvede zaključaki o mestu boravka deteta. Korisno je podesiti podešavanja bezbednosti i privatnosti sopstvenog naloga na društvenoj mreži, odnoso držati profil zaključan samo za prijatelje. Pored toga, posebno je važno uključiti decu u odluke što je ranije moguće i razgovarati sa njima koje fotografije mogu da se dele, a koje ne.

BONUS VIDEO:

NAJMLAĐI ZAVISNIK U SPECIJALNOJ BOLNICI IMA 4 GODINE! Stručnjak za bezbednost dece: Kada ih pitamo ZAŠTO većina navodi OVAJ RAZLOG Kurir televizia


Izvor: Yumama