U vreme epidemije virusa, trebalo bi odložiti posetu stomatologu, ukoliko to nije zaista neophodno. Sve estetske intervencije i intervencije koje nisu hitne trebalo bi odložiti.

Međutim postoje hitna stanja kada bi dete trebalo odvesti stomatolgu. Ta hitna stanja su: traume, prelomi zuba i izbijanje zuba, zubobolja i infekcije. 

Znači, ukoliko se vaš mališan žali na bol zuba koji ga budi tokom noći ili uočite otok koji potiče od zuba, morate otići kod stomatologa. Takođe, posetu zubaru nemojte odlagati ni ako dođe do povrede zuba, udarca ili traume.

Ukoliko se nađete u situaciji da je neophodna pomoć stomatologa, pripremite se da preduzmete sve preventivne mere.

Bilo bi dobro da se stomatološka intervencija odvija bez pratnje. Ukoliko je neophodno da budete uz dete, držite potrebnu distancu, stavite zaštitnu masku i rukavice.

Prilikom ulaska u ordinaciju, dezinfikovaće vam ruke i uputiti vas u sve neophodne mere zaštitne.

Stomatološke intervencije su intervencije visokog rizika, gde je mogućnost prenosa infekcije veoma visoka. S toga je važno da u periodu epidemije virusa dete vodite kod stomatologa, samo ukoliko je to neophodno, ukoliko su to stanja koja ugrožavaju zdravlje deteta i koja zahtevaju hitnu, neodložnu intrevenciju.

Sve novosti i proverene savete u vezi sa koronavirusom potražite na: