Kalendar psihomotorike  nastao sa idejom da lakše pratite psihomotorni razvoj vašeg deteta, kako biste znali da li i kada bi trebalo posetiti stručnjaka. 

12-18 meseci

- Samo hoda.

- Puže četvoronoške uz stepenice.

- Više koristi jednu ruku, precizno hvata i stavlja sitne predmete u veće predmete/posudu/bočicu, gradi kulu od 2-3 kocke (krajem osamnaestog meseca od 5 kocaka).

- Prepoznaje likove i predmete na slici (pas, krava, lopta), na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline, ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos).

- Donosi predmete da ih pokaže drugima, oponaša jednostavne aktivnosti ukućana, ponavlja aktivnost na koju poznata lica reaguju pozitvno, gura stvari koje ne želi i odmahuje glavom ili se odmiče. 

Odstupanja od razvojnih normi:

Ako dete ne pokazuje predmete iz neposredne okoline, ne pokazuje delove tela, ne imitira jednostavne aktivnosti ukućana. 

Foto: Shutterstock

18 meseci do 2 godine

- Baca predmete u neodređenom smeru.

- Vadi sitne predmete iz većeg, gradi kulu od 6 kocaka.

- Savija papir na pola, crta krive linije.

- Ispravlja sliku okrenutu naopako, samostalno lista slikovnicu (stranicu po stranicu).

- Savladava jednostavne prepeke, služi se pomagalima u rešavanju problema, na nalog izdavaja određeni predmet iz gomile, pridružuje iste oblike ili boje (dva oblika ili dve boje) u odgovarajući skup.

Odstupanje od razvojnih normi:

Ako ne baca predmete, ne savija papir na pola, ne želi da crta po papiru, ne pridružuje boje ili oblike.

Ukoliko primetite neka od navedenih odstupanja, predlažemo vam da odvedete kod stručnjaka (reedukatora psihomotorike) koji će da proceni psihomotorni status vašeg deteta i predložiti adekvatnu stimulaciju.