Održavanje ravnoteže podrazumeva podešavanje tonusa u mišićima i pokretanje koštano-zglobnog sistema tako da se telo odupre sili zemljine teže i zadrži uspravan ili željeni položaj. Čulo ravnoteže je smešteno u unutrašnjem uvetu i biva stimulisano još prenatalno. Ozbiljnije se razvija prohodavanjem, ali se iskustva vezana za ravnotežu stiču od rođenja kroz različita kretanja (nošenje bebe, okretanje glave, ispravljanje, prevrtanje, puzanje, okretanje, stajanje i prohodavanje). Posle prohodavanja, detetu se otvara jedan novi svet pokreta, slobodnijih, samostalnijih i usmerenijih, a time se stvaraju uslovi za značajnije napredovanje u razvoju ravnoteže. Bitno je da kažemo da dobro razvijena sposobnost održavanja ravnoteže nije bitna samo zbog grube motorike, već je usko povezana i utiče na razvoj govora, spretnost i koordinaciju pokreta, tonus (napetost) mišića, slušnu obradu i pažnju, osećanje sigurnosti i samopuzdanje. 

Aktivnosti koje su izuzetno pogodne za stimulisanje ravnoteže, a koje se mogu izvoditi na ranom dečijem uzrastu su: hvatanje i dohvatanje, hodanje, trčanje, skakanje, cupkanje, okretanje, kotrljanje, vrtenje, naginjanje, savijanje, obrtanje (kolut napret ili nazad), vučenje, guranje, njihanje, ljuljanje, penjanje, silaženje, preskakanje, šutiranje, gaženje po različitim vrstama podloge. Neki od znakova da vaše dete ima slabije razvijenu ravnotežu su: izbegavanje penjanja, ljuljanja, pridržavanje kada silazi ili se penje uz stepenice, bojažljivost, nesigurnost. 

Kada su deca nešto starija, posle četvrte godine, možete probati sa sledećim vežbama. 

1. Vežbe za razvoj statičke ravnoteže (u stanju mirovanja):

Stajanje na jednoj nozi

Dete polako podigne jednu nogu, savije je u kolenu i raširi ruke u stranu. Neka proba da ostane što duže u ovom položaju. Ako mu to ne polazi za rukom, makar na kratko, može da se pridržava za nekoga ili nešto. Neka isproba to i na drugoj nozi da bi osetilo na kojoj je stabilnije. 

Vaga unapred, unazad i naginjanje u stranu

Dete prvo raširi ruke, a zatim se polako naginje unapred, a istovremeno jednu nogu podiže unazad. Na početku ne mora mnogo da podigne nogu, bitno je samo da je odvoji od poda. Dok radite vežbe, procenite koliko „pomoći“ je potrebno vašem detetu (pridržite ga, ali tek toliko da je sigurno i da može da ovlada svojim telom). Vagu unazad izvodite tako što se ruke rašire u stranu, telo naginje unazad, a jedna noga se podiže napred. Varijaciju ove vežbe izvodimo tako što se naginjemo u desnu ili levu stranu na jednoj nozi.PageBreak

2. Vežbe za razvoj dinamičke ravnoteže (u pokretu):

Hodanje po liniji

Na pod zalepite krep traku, tako da dete ima dovoljno prostora da napravi barem pet koraka. Prvi put je dovoljno da dete isprati traku, krupnim ili sitnim koracima. Teži zadatak zahteva da dete pri prelaženju trake spaja prste zadnje noge sa petom prednje noge. Na taj način se smanjuje oslonac, teže je održati ravnotežu, ali baš zato je ova vežba korisna. Kada dete može lepo da održava ravnotežu dok hoda unapred, uvežbavajte isto to samo da dete hoda unazad. 

Hodanje po osmici

Postavite dve stolice dovoljno razmaknute da dete može da prođe između njih i da ih obilazi formirajući osmicu. Ovu aktivnost možete da izvodite raširenih ili spuštenih ruku, naginjući glavu (kao kada se oponaša let aviona).

Skakanje

Postavite obručeve, meke puzle ili nešto u šta dete može da uskoči. Prvo neka skače spojenih nogu, unapred, tako da uskoči u svaki obruč. Zatim neka proba da to uradi krećući se unazad. Skakanje na jednoj nozi je nešto zahtevnije i zato je odlično za razvoj ravnoteže. Kao i u prethodnoj vežbi, izvodite je prvo unapred, a onda unazad. Ovde možete i da se igrate poznate igre „Školice“ (skakanje i saginjanje na jednoj ili dve noge pogoduje razvoju ravnoteže i spretnosti).  Vežbe na lopti

Lopte koje se najčešće koriste u pilatesu pružaju dosta mogućnosti. Dok je dete malo, možete ga postaviti da leži potrbuške na lopti, a zatim ga kotrljajte napred-nazad i desno-levo. Možete ga staviti i u sedeći položaj, a onda ga naginjati u raznim smerovima. Sa decom posle četvrte godine možete da vežbate da se sami održe na lopti u položaju na stomaku, leđima ili boku. Neka probaju da dohvate prste dok sede na lopti, a zatim se izviju unazad i probaju da dodirnu pod (ako im je potrebno, pridržite im noge). 

Zaobilaženje prepreka

Postavite po sobi razne igračke ili predmete oblih ivica koje će moći da zaobiđe, stolice ispod kojih će moći da se provuče, predmete koje će moći da preskoči. 

Ako primetite da i nakon datih vežbi dete i dalje ima mučnine dok se vozi, ne može da stoji na jednoj nozi ili neki drugi problem, pravi način da pomognete detetu je da se obratite stručnjaku (reedukatoru psihomotorike) koji će pomoći i vama i vašem detetu da zajedno rešite problem. Ako dete, pored problema sa ravnotežom, ima neki od poremećaja govora i jezika, logoped i reedukator psihomotorike su ti koji će zajedno da stimulišu razvoj govora.