Često se u praksi susrećemo sa pitanjem: Da li je plivanje dobro za pravilno držanje tela.

Plivanje, pored atletike i lake gimnastike, jeste bazični sport, gde bi deca već sa 5 godina trebalo aktivno da učestvuju.

Kroz igru, deca usvajaju osnovne motoričke pokrete i kretanja i nesvesno postavljaju temelj za dalje bavljenje i usmeravanje u sport.

Posle 12. godine deca bi trebalo polako da se usmeravaju ka sportu za koji ona pokazuju afinitet. Plivanjem bi dece trebala da ovladaju već oko 5. godine, da simetrično razvijaju celo telo, jer plivanjem ne opterećuju zglobove i angažuje sve mišiće u telu.

Pored fizičkog razvoja plivanje pruža i razvoj kordinacije, snalažljivosti i okretnosti. Svaki pokret u vodi mora se unapred isplanirati da bi telo "plutalo" u vodi.

Dolazimo do pitanja da li je plivanje dobro za decu koja već imaju deformitet?

Prvo da se podsetimo da pre nastanka deformiteta nastaje funkcionalno loše držanje tela i u tom periodu plivanje daje odlične rezultate baš zbog angažovanja celokupne muskaluture, bez opterećenja na zglobove, ali mi imamo deformitete koji nisu simetrični( skolioza) i koji zahtevaju i tako da se deluje na njih da bi izazvali suprotan pravac kretanja od kretanja deformiteta.

Šrot metoda za korekciju skolioze i kifoze tako i posmatra telo u segmentima (blokovi) tako da se i vežbe tako izvode. Dok se jedan blok stabilizuje, drugi se pomera (shift) u suprotnom pravcu od pravca pružanja deformiteta.

U prvih par dolazaka uči se pravino držanje tela na svim funkcionalnim krivinama (koliko je moguće), pa tek onda specifične vežbe koje izazivaju pomeranje i derotaciju . Ono što se preporučuje svima jeste da se pregled uradi u eminentnim ustanovama od strane fizijatra, eventualno spinalnog hirurga ako je potrebno, pa tek onda da se ide kod terapeuta na pregled i vežbanje. Najbolji rezultati postižu se kod dece kod koje još nije završen period rasta i sazrevanja (15-18 godina ).

Miroslav Perčić, profesor fizičkog vaspitanja i šrot terapeut