Kifoza je povećana fiziološka krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni, sa konveksitetom (krivinom) okrenutom unazad.

Kada se i usled čega kifoza najčešće javlja?

Kifoza je dosta prisutna kod dece školskog uzrasta, zbog nepravilnog sedenja u školskim klupama i ispred računara, i usled čestog gledanja u mobilni telefon. Uobičajeno je da jedan deformitet, u ovom slučaju kifoza, za sobom povlači i nastanak lordoze.

Često se javlja i kao posledica naglog rasta i manjka fizičke aktivnosti. 

Kako prepoznati kifozu?

Osnovne karakteristike kifotičnog držanja su:

- glava savijena unapred ispred linije vertikale,

- ramena pomerena unapred,

- pogrbljenost u leđnom delu,

- grudi uvučene,

- izražena lumbalna lordoza,

- lopatice istaknute i odvojene od kičmenog stuba,

- trbuh ispupčen i mlitav,

- kolena savijena (hiperekstenzija) i pomerena napred.


Deformiteti kičme: Kifoza, Foto: Shutterstock

Kako se leči kifoza?

Osnovni zadatak je prvo naučiti dete šta je pravilan položaj (postura) tela, kako bi i posle vežbanja uložilo napor u održavanje korigovanog polažaja.

Vežbanje se zasniva na jačanju mišića leđa i trupa i istezanju mišića grudnog koša.

Šrot metoda primenjuje i korigovano disanje, za aktiviranje prednjih disajnih zona, koje u kombinaciji sa vežbama daje dobre rezultate.