Ukoliko vaš poslodavac želi da raskine ugovor o radu koji je sklopio sa vama i na osnovu koga ste vi stupili u radni odnos, u većini slučajeva će se opredeliti da vam ponudi sporazum za prestanak radnog odnosa.

U Zakonu o radu je jasno određeno da radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Pre potpisivanja sporazuma, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem obavesti o posledicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

Treba istaći da predlog za prihvatanje ne predstavlja obavezu ni za jednu stranu i da može doći sa obe strane.

Kod ovakvog načina prestanka radnog odnosa nije bitno usled čega je do prestanka došlo, bitno je samo da se obe strane, dakle i poslodavac i zaposleni oko toga slažu. Važno je istaći da se veliki broj poslodavaca služi sporazumnim prestankom rada kao načinom da se reše pojedinih zaposlenih, da bi istovremeno sebe oslobodili zakonske obaveze plaćanja otpremnine ili jednokratne naknade.

Ukoliko zaposleni ne želi da pristane na ovakav način raskida ugovora o radu, može jednostavno da ne pristane na sporazum.

Ukoliko se nađete pred predlogom o sporazumnom prestanku radnog odnosa, a nalazite se na strani zaposlenog neophodno je da znate:

- U slučaju potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa gubite pravo na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje za slučaj nezaposlenosti na koju imate pravo ukoliko ste ostali bez posla;

- Gubite pravo na zdravstveno i prenzijsko i invalidsko osiguranje koje imate ukoliko ste korisnik napred navedene naknade;

Doprinosi za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje su sadržani u novčanoj naknadi i plaćaju se na teret lica koje prima novčanu naknadu.

- U slučaju pristanka na sporazum zaposleni nema pravo na otpremninu.

Navedeno je izuzetno bitno jer sa prihvatanjem sporazumnog raskida zaposleni se teško može pozvati na manu volje usled koje je postignut sporazum.

Ukoliko se ipak zbog sukoba sa poslodavcem odlučite za sporazumni prestanak radnog odnosa, bitno je znati da sporazum mora da sadrži:

- Datum sa kojim prestaje radni odnos;

- Podatke o neisplaćenim zaradama i ostalim primanjima;

- Podatke o troškovima;

- Datum primopredaje dužnosti;

- Datum kada se zaposleni razdužuje sa opremom i sredstvima koja je koristio i zadužio na radnom mestu;

- Podatke o iskorišćenosti godišnjeg odmora;

- Ostale podatke kojima se reguliše radnopravni status zaposlenog kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Jednom potpisani sporazum o prestanku radnog odnosa ne može se više raskinuti jednostranom izjavom volje, jer je reč o dvostranom pravnom poslu koji se može raskinuti samo u slučaju saglasnosti volja svih strana potpisnica sporazuma.